User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser

Aktuell statistik
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

aktuellt

This is an old revision of the document!


17-04-15 Ny installation

Idag har jag lyckats göra en felaktig installation och dessutom tappat bort backup-kopian i hanteringen. Så jag har skapat ett nytt DokuWiki och hittat data på disken. Mycket verkar fungera, men än så länge är inte några tillägg till DokuWiki installerade. Det gör att det finns åtskilliga märkligheter. Jag hoppas att de försvinner alltefter som tilläggen installeras.

aktuellt.1492262662.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)