User Tools

Site Tools


aktuellt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
aktuellt [2017/09/07 14:09]
hansiwan removed
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== 17-04-15 Ny installation ====== +
-Idag har jag lyckats göra en felaktig installation och dessutom tappat bort backup-kopian i hanteringen. Så jag har skapat ett nytt DokuWiki och hittat data på disken. Mycket verkar fungera, men än så länge är inte några tillägg till DokuWiki installerade. Det gör att det finns åtskilliga märkligheter. Jag hoppas att de försvinner alltefter som tilläggen installeras.+
aktuellt.1504786154.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)