User Tools

Site Tools


andra_klimatorganisationer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
andra_klimatorganisationer [2015/09/04 18:58]
hib [Andra klimatorganisationer]
andra_klimatorganisationer [2015/09/04 19:01]
hib [Andra klimatorganisationer]
Line 10: Line 10:
   * WWF, 1 128 000 kr   * WWF, 1 128 000 kr
   * Naturskyddsföreningen,​ 770 000 kr   * Naturskyddsföreningen,​ 770 000 kr
 +
 +==== Mistra ====
 +Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, är en svensk forskningsstiftelse. Det är en av de forskningsstiftelser som bildades av de avskaffade löntagarfonderna.[förtydliga] Mistra stödjer forskning inom hållbar utveckling och investerar årligen omkring 200 miljoner kronor för forskning.(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Mistra&​oldid=29690688|Mistra,​ Wikipedia (2015-03-15)]]))
 ==== Fältbiologerna ==== ==== Fältbiologerna ====
 [[http://​www.faltbiologerna.se|Fältbiologerna]] är en natur- och miljöorganisation för ungdomar i Sverige. Föreningens syften är bland annat att driva opinion i frågor som rör hållbarhet och bedriva biologiska undersökningar av naturen i form av exempelvis exkursioner.((https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​F%C3%A4ltbiologerna|Fältbiologerna)). ​ [[http://​www.faltbiologerna.se|Fältbiologerna]] är en natur- och miljöorganisation för ungdomar i Sverige. Föreningens syften är bland annat att driva opinion i frågor som rör hållbarhet och bedriva biologiska undersökningar av naturen i form av exempelvis exkursioner.((https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​F%C3%A4ltbiologerna|Fältbiologerna)). ​
andra_klimatorganisationer.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)