User Tools

Site Tools


antarktis

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

antarktis [2015/01/19 16:42]
hib [Volymen]
antarktis [2019/04/07 13:48]
Line 1: Line 1:
-====== Antarktis ====== 
-Antarktis är land- och havsområdena kring Sydpolen. Antarktis är, till skillnad från Arktis, en riktig kontinent med en landmassa som ligger ovanför havsytan. 
  
-Med ungefär 14 miljoner km² är Antarktis större än Europa. En exakt storlek är svår att fastställa. Landmassor och angränsande havsområden ligger under isen som kontinuerligt ändrar storlek. Den växer efter snöfall och blir mindre när isberg bryts loss. 
- 
-[{{ ::​antarktis.jpg?​400|NASA,​ http://​worldwind.arc.nasa.gov/​screenshots-bm.html}}]De transantarktiska bergen delar kontinenten i en västlig och en betydligt större östlig del. Den högsta bergskedjan är Vinsonmassivet med berget Mount Vinson som är 4 897 meter högt. Djupaste punkten som är täckt med is ligger 2 538 meter under havsytan. ​ 
- 
-Runt om Antarktis sträcker sig den Antarktiska oceanen. Den närmast liggande punkten på en annan kontinent är sydspetsen av Sydamerika, Eldslandet. 
- 
-Indelningen av Antarktis sker i stora områden, hav och shelfis: 
-Områden: bl.a. 
-En glaciär på den Antarktiska halvön. 
- 
-    Antarktiska halvön 
-    Adelie Land 
-    Coats land 
-    Dronning Maud Land 
-    Enderby land 
-    George V Land 
-    Marie Byrd Land 
-    Neuschwabenland 
-    Wilkes Land 
- 
-Hav: randhav till Antarktiska oceanen är bl.a. 
- 
-    Scotiahavet 
-    Weddellhavet 
-    Rosshavet 
-    Amundsenhavet 
-    Bellingshausenhavet 
- 
-Shelfisområden:​ bl.a. 
- 
-    Ross shelfis 
-    Riiser-Larsens shelfis 
-    Filchner-Rønnes shelfis 
-    Larsens shelfis 
- 
-Speciellt för Antarktis är att kontinenten är nästan helt täckt av is. Den antarktiska inlandsisen som är upp till 4 500 meter tjock innehåller omkring 90 procent av världens is och 75 procent av världens sötvattenreserver. Bara 280 000 km² (2 procent) av kontinentens yta är isfri. Det är bergskedjor som skär genom isen och områden med för låg nederbörd.(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Antarktis&​oldid=29264808|Antarktis,​ Wikipedia (2014-05-13)]])) 
- 
-===== Havsisen ===== 
-[{{ ::​antarctic_sea_ice_extent.jpg?​400|Diagrammet visar utbredningen av havsis runt Antarktis fram till 1 maj 2014 baserat på data från National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Källa: climate4you,​ http://​www.climate4you.com/​}}]Antarktis är omgiven av sjöis. Havsisens har blivit allt större under senare år till skillnad mot Arktis is. I april 2005 var utbredningen 7,5 miljoner km<​sup>​2</​sup>​. I april 2014 var den 9,0 miljoner km<​sup>​2</​sup>​. 
-<​html><​hr></​html>​ 
- 
-===== Havsisen i Antarktis och Arktis ===== 
- 
-I IPCCs senaste rapport (([[http://​ipcc.ch/​pdf/​assessment-report/​ar5/​syr/​SYR_AR5_SPM.pdf|Climate Change 2014 Syntheses Report]])), som fastställdes november 2014, finns ett avsnitt om havsisens utveckling. 
- 
-“Anthropogenic influences have very likely contributed to Arctic sea ice loss since 1979. There is low confidence in the scientific understanding of the small observed increase in Antarctic sea ice extent due to the incomplete and competing scientific explanations for the causes of change and low confidence in estimates of natural internal variability in that region.”(([[http://​ipcc.ch/​pdf/​assessment-report/​ar5/​syr/​SYR_AR5_SPM.pdf|Climate Change 2014 Syntheses Report, sida 13]])) 
- 
-[{{ :​antarktis_havsisen_norr_och_soeder.jpg?​400|Havsisens utbredning i Arktis (blå) och Antarktis (röd), 12 måneders gjennomsnitt. Diagram: NOAA}}] Det menar klimatforskaren Ole Humlum är starkt missvisande och publicerar ett diagram som visar havsisens utveckling i norr och söder. Det visar den snabba tillväxten i söder och att minskningen i norr stannade upp ca 2006.  
- 
-Det andra diagrammet visar att det gjort att havsisens utbredning ökat sedan 2011. Humlum efterlyser en förklaring från IPCC varför mänsklig påverkan på klimatet haft inverkan på isen i norr, men inte i söder. Humlums svar är att isutvecklingen visar att det är naturliga krafter som styr.(([[http://​www.geoforskning.no/​blogg/​item/​misvisende-om-havis|Misvisende om havis, Ole Humlum (2014-11-11)]])) 
- 
-Dessa naturliga krafter kartläggs i det norska projektet "​Shifting climate states of the polar region", ​ SHIFTS.(([[http://​geoforskning.no/​nyheter/​klima-og-co2/​223-finnes-det-en-klimatisk-dumphuske-mellom-polene|En klimatisk dump- huske mellom polene? (2012-07-27)]])) (([[http://​www.science.su.se/​om-oss/​nyheter/​sommarens-polarforskning-i-arktis-1.177959|Sommarens polarforskning i Arktis (2014-05-20)]])) 
- 
-[{{ ::​antarktis_global_utveckling_havsis.jpg?​400|Global utbredning av havsisen per månad och 13-månaders genomsnitt (blå linje). Röd linje markerar genomsnittet för perioden 1979 – 2013.  Diagram: NOAA}}] 
- 
-<​html><​hr></​html>​ 
- 
-===== Nederbörd ===== 
-[{{ ::​antarctica_percipitation.jpg?​300|Karta över årlig genomsnittlig nederbörd över Antarktis (motsvarande vätska i mm.)}}]Den totala nederbörden i Antarktis, i genomsnitt över hela kontinenten,​ är ca   166 mm per år. Den faktiska mängden varierar kraftigt från höga värden över Antarktiska halvön (meter per år) till mycket låga värden (50 mm per år) i inlandet.(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Climate_of_Antarctica|Climate of Antarctica (2014-05-13)]])) 
-<​html><​hr></​html>​ 
- 
-===== Volymen ===== 
-Inlandsisens volym kan definieras på olika sätt: 
- 
-Surface mass balance är netto mellan processer som ökar respektiv minskar ismängden, men inkluderar inte dynamisk förlust av mass och grundläggande avsmältning. Vad ska det vara bra för! 
- 
-En studie under 19 år uppskattar att Antarktis volym minskar med -71 (± 53) gigaton per year. Volymminskningen ökade i Västra Antarktis och Antarktiska halvön. Volymförändringen i Västra Antarktis domineras av förluster i Amundsen Sea sector och tillväxt från Kamb Ice Stream. Större förluster i Västra Antarktis kompenseras delvis av ackumulering i Östra Antarktis. 
- 
-Under perioden ​ 2005-2010, uppskattas volymen förändring för hela Antarctic Ice Sheet till -81 (± 37) gigaton per år. (([[http://​www.antarcticglaciers.org/​glaciers-and-climate/​antarctic-ice-sheet-surface-mass-balance/​|Antarctic Ice Sheet mass balance, Antarcticglacier.org (2014-02-16)]] )) 
- 
-Den avsmätning som sker i Antarktis har extremt liten inverkan på havsvolymen. Antarktis isvolym minskar med ca 80 gigaton per år, dvs1 000 000 000 000 kg/år, vilket vid 4 grader motsvarar lika många liter och lika många kubikdecimeter(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Liter|Liter,​ Wikipedia]])). Det går 1000 liter på en kubikmeter. Avsmältningen blir således 1 000 000 000 liter/år. Oceanernas består av  1,3 miljarder kubikkilometer vatten(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Ocean&​oldid=29327426|Fysiska egenskaper, Oceanerna, Wikipedia]])). 1000000000/​1300000000000 blir 0,​00076923076. Oceanernas vattenvolym ökar med 0,08% per år. 
- 
-Ett alternativt räknesätt är att fördela den smälta volymen vatten över oceanernas yta, som är  361 miljoner kvadratkilometer. ​ Det blir 2,8 liter per kvadratkm. 
- 
-Antarktis avsmältning har inte ökat på senare år. Havnivåns utveckling är densamma sedan i vart fall 1880.(([[hav|Se vidare Hav]])) 
- 
-==== Volymförändring i framtiden ==== 
- 
-Klimatmodeller förutspår att, vid ett varmare klimat, kommer nederbörden att öka över. Ytisen kommer att smälta runt Antarctic Peninsula. 
- 
- 
-===== Källor ===== 
-  * [[http://​www.antarcticglaciers.org|Antarctic Glaciers (2014-12-01)]] 
-  * [[http://​www.bbc.co.uk/​bitesize/​ks3/​geography/​places/​antarctica/​revision/​1/​|Antarctica,​ BBC (2014-05-13)]] 
-  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Climate_of_Antarctica|Climate of Antarctica (2014-12-01)]] 
-  * [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Antarktis|Antarktis (2014-05-13)]] 
- 
-===== Synpunkter? ===== 
-<​html>​ 
-<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=antarktis"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​ 
-<​script>​ 
-  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){ 
-  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​ 
-  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m) 
-  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​ 
- 
-  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​ 
-  ga('​send',​ '​pageview'​);​ 
-</​script>​ 
-<span style="​font-size:​ 9px; color:​gray">​Kapitlid 1</​span>​ 
-<!-- Index --> 
-</​html>​ 
- 
-{{entry>​1;​Antarktis}} 
-{{entry>​1;​ Sydpolen}} 
-{{entry>​1;​ Vinson}} 
-{{entry>​1;​ Antarktiska oceanen}} 
-{{entry>​1;​ Antarktiska halvön}} 
-{{entry>​1;​Adelie Land}} 
-{{entry>​1;​Coats land}} 
-{{entry>​1;​Dronning Maud Land}} 
-{{entry>​1;​Enderby land}} 
-{{entry>​1;​George V Land}} 
-{{entry>​1;​Marie Byrd Land}} 
-{{entry>​1;​Neuschwabenland}} 
-{{entry>​1;​Wilkes Land}} 
-{{entry>​1;​Scotiahavet}} 
-{{entry>​1;​Weddellhavet}} 
-{{entry>​1;​Rosshavet}} 
-{{entry>​1;​Amundsenhavet}} 
-{{entry>​1;​Bellingshausenhavet}} 
-{{entry>​1;​Havsis}} 
-{{entry>​1;​Arktis}} 
-{{entry>​1;​Nederbörd}} 
-{{entry>​1;​Volym}} 
-{{entry>​1;​Havsisen}} 
-{{entry>​1;​Humlum Ole}} 
-{{entry>​1;​Shifting climate states of the polar region}} 
- 
-<​html><​a style="​font-size:​9px;"​ href="​http://​creativecommons.org/​licenses/​by-sa/​3.0">​För material från Wikipedia gäller CC BY-SA 3.0</​a></​html>​ 
antarktis.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)