User Tools

Site Tools


antarktis

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
antarktis [2015/05/04 10:02]
hib [Antarktis]
antarktis [2015/07/23 22:55]
hib [Synpunkter?]
Line 39: Line 39:
 Speciellt för Antarktis är att kontinenten är nästan helt täckt av is. Den antarktiska inlandsisen som är upp till 4 500 meter tjock innehåller omkring 90 procent av världens is och 75 procent av världens sötvattenreserver. Bara 280 000 km² (2 procent) av kontinentens yta är isfri. Det är bergskedjor som skär genom isen och områden med för låg nederbörd.(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Antarktis&​oldid=29264808|Antarktis,​ Wikipedia (2014-05-13)]])) Speciellt för Antarktis är att kontinenten är nästan helt täckt av is. Den antarktiska inlandsisen som är upp till 4 500 meter tjock innehåller omkring 90 procent av världens is och 75 procent av världens sötvattenreserver. Bara 280 000 km² (2 procent) av kontinentens yta är isfri. Det är bergskedjor som skär genom isen och områden med för låg nederbörd.(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Antarktis&​oldid=29264808|Antarktis,​ Wikipedia (2014-05-13)]]))
  
-[[https://​vimeo.com/​124858722|Med båt till Melchior Islands in Antarctica]]. ​m/124858722+[[https://​vimeo.com/​124858722|Med båt till Melchior Islands in Antarctica]].
  
 ===== Havsisen ===== ===== Havsisen =====
Line 104: Line 104:
   ga('​send',​ '​pageview'​);​   ga('​send',​ '​pageview'​);​
 </​script>​ </​script>​
-<span style="​font-size:​ 9px; color:​gray">​Kapitlid 1</​span>​ 
-<!-- Index --> 
 </​html>​ </​html>​
- 
-{{entry>​1;​Antarktis}} 
-{{entry>​1;​ Sydpolen}} 
-{{entry>​1;​ Vinson}} 
-{{entry>​1;​ Antarktiska oceanen}} 
-{{entry>​1;​ Antarktiska halvön}} 
-{{entry>​1;​Adelie Land}} 
-{{entry>​1;​Coats land}} 
-{{entry>​1;​Dronning Maud Land}} 
-{{entry>​1;​Enderby land}} 
-{{entry>​1;​George V Land}} 
-{{entry>​1;​Marie Byrd Land}} 
-{{entry>​1;​Neuschwabenland}} 
-{{entry>​1;​Wilkes Land}} 
-{{entry>​1;​Scotiahavet}} 
-{{entry>​1;​Weddellhavet}} 
-{{entry>​1;​Rosshavet}} 
-{{entry>​1;​Amundsenhavet}} 
-{{entry>​1;​Bellingshausenhavet}} 
-{{entry>​1;​Havsis}} 
-{{entry>​1;​Arktis}} 
-{{entry>​1;​Nederbörd}} 
-{{entry>​1;​Volym}} 
-{{entry>​1;​Havsisen}} 
-{{entry>​1;​Humlum Ole}} 
-{{entry>​1;​Shifting climate states of the polar region}} 
  
 <​html><​a style="​font-size:​10px;"​ href="​http://​creativecommons.org/​licenses/​by-sa/​3.0">​För material från Wikipedia gäller CC BY-SA 3.0</​a></​html>​ <​html><​a style="​font-size:​10px;"​ href="​http://​creativecommons.org/​licenses/​by-sa/​3.0">​För material från Wikipedia gäller CC BY-SA 3.0</​a></​html>​
antarktis.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)