User Tools

Site Tools


antarktis

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
antarktis [2015/01/20 13:20]
hib [Källor]
antarktis [2019/04/07 13:48] (current)
Line 38: Line 38:
  
 Speciellt för Antarktis är att kontinenten är nästan helt täckt av is. Den antarktiska inlandsisen som är upp till 4 500 meter tjock innehåller omkring 90 procent av världens is och 75 procent av världens sötvattenreserver. Bara 280 000 km² (2 procent) av kontinentens yta är isfri. Det är bergskedjor som skär genom isen och områden med för låg nederbörd.(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Antarktis&​oldid=29264808|Antarktis,​ Wikipedia (2014-05-13)]])) Speciellt för Antarktis är att kontinenten är nästan helt täckt av is. Den antarktiska inlandsisen som är upp till 4 500 meter tjock innehåller omkring 90 procent av världens is och 75 procent av världens sötvattenreserver. Bara 280 000 km² (2 procent) av kontinentens yta är isfri. Det är bergskedjor som skär genom isen och områden med för låg nederbörd.(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Antarktis&​oldid=29264808|Antarktis,​ Wikipedia (2014-05-13)]]))
 +
 +[[https://​vimeo.com/​124858722|Med båt till Melchior Islands in Antarctica]].
  
 ===== Havsisen ===== ===== Havsisen =====
-[{{ ::​antarctic_sea_ice_extent.jpg?​350|Diagrammet visar utbredningen av havsis runt Antarktis fram till 1 maj 2014 baserat på data från National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Källa: climate4you,​ http://​www.climate4you.com/​}}]Antarktis är omgiven av sjöis. Havsisens har blivit allt större under senare år till skillnad mot Arktis is. I april 2005 var utbredningen 7,5 miljoner km<​sup>​2</​sup>​. I april 2014 var den 9,0 miljoner km<​sup>​2</​sup>​.+[{{ ::​antarctic_sea_ice_extent.jpg?​300|Diagrammet visar utbredningen av havsis runt Antarktis fram till 1 maj 2014 baserat på data från National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Källa: climate4you, ​<​html><​a href="http://​www.climate4you.com/​">​Climate4you</​a></​html>​}}]Antarktis är omgiven av sjöis. Havsisens har blivit allt större under senare år till skillnad mot Arktis is. I april 2005 var utbredningen 7,5 miljoner km<​sup>​2</​sup>​. I april 2014 var den 9,0 miljoner km<​sup>​2</​sup>​. 
 <​html><​hr></​html>​ <​html><​hr></​html>​
  
Line 49: Line 52:
 “Anthropogenic influences have very likely contributed to Arctic sea ice loss since 1979. There is low confidence in the scientific understanding of the small observed increase in Antarctic sea ice extent due to the incomplete and competing scientific explanations for the causes of change and low confidence in estimates of natural internal variability in that region.”(([[http://​ipcc.ch/​pdf/​assessment-report/​ar5/​syr/​SYR_AR5_SPM.pdf|Climate Change 2014 Syntheses Report, sida 13]])) “Anthropogenic influences have very likely contributed to Arctic sea ice loss since 1979. There is low confidence in the scientific understanding of the small observed increase in Antarctic sea ice extent due to the incomplete and competing scientific explanations for the causes of change and low confidence in estimates of natural internal variability in that region.”(([[http://​ipcc.ch/​pdf/​assessment-report/​ar5/​syr/​SYR_AR5_SPM.pdf|Climate Change 2014 Syntheses Report, sida 13]]))
  
-[{{ :​antarktis_havsisen_norr_och_soeder.jpg?​350|Havsisens utbredning i Arktis (blå) och Antarktis (röd), 12 måneders gjennomsnitt. Diagram: NOAA}}] Det menar klimatforskaren Ole Humlum är starkt missvisande och publicerar ett diagram som visar havsisens utveckling i norr och söder. Det visar den snabba tillväxten i söder och att minskningen i norr stannade upp ca 2006. +[{{ :​antarktis_havsisen_norr_och_soeder.jpg?​300|Havsisens utbredning i Arktis (blå) och Antarktis (röd), 12 måneders gjennomsnitt. Diagram: NOAA}}] Det menar klimatforskaren Ole Humlum är starkt missvisande och publicerar ett diagram som visar havsisens utveckling i norr och söder. Det visar den snabba tillväxten i söder och att minskningen i norr stannade upp ca 2006. 
  
 Det andra diagrammet visar att det gjort att havsisens utbredning ökat sedan 2011. Humlum efterlyser en förklaring från IPCC varför mänsklig påverkan på klimatet haft inverkan på isen i norr, men inte i söder. Humlums svar är att isutvecklingen visar att det är naturliga krafter som styr.(([[http://​www.geoforskning.no/​blogg/​item/​misvisende-om-havis|Misvisende om havis, Ole Humlum (2014-11-11)]])) Det andra diagrammet visar att det gjort att havsisens utbredning ökat sedan 2011. Humlum efterlyser en förklaring från IPCC varför mänsklig påverkan på klimatet haft inverkan på isen i norr, men inte i söder. Humlums svar är att isutvecklingen visar att det är naturliga krafter som styr.(([[http://​www.geoforskning.no/​blogg/​item/​misvisende-om-havis|Misvisende om havis, Ole Humlum (2014-11-11)]]))
Line 55: Line 58:
 Dessa naturliga krafter kartläggs i det norska projektet "​Shifting climate states of the polar region", ​ SHIFTS.(([[http://​geoforskning.no/​nyheter/​klima-og-co2/​223-finnes-det-en-klimatisk-dumphuske-mellom-polene|En klimatisk dump- huske mellom polene? (2012-07-27)]])) (([[http://​www.science.su.se/​om-oss/​nyheter/​sommarens-polarforskning-i-arktis-1.177959|Sommarens polarforskning i Arktis (2014-05-20)]])) Dessa naturliga krafter kartläggs i det norska projektet "​Shifting climate states of the polar region", ​ SHIFTS.(([[http://​geoforskning.no/​nyheter/​klima-og-co2/​223-finnes-det-en-klimatisk-dumphuske-mellom-polene|En klimatisk dump- huske mellom polene? (2012-07-27)]])) (([[http://​www.science.su.se/​om-oss/​nyheter/​sommarens-polarforskning-i-arktis-1.177959|Sommarens polarforskning i Arktis (2014-05-20)]]))
  
-[{{ ::​antarktis_global_utveckling_havsis.jpg?​350|Global utbredning av havsisen per månad och 13-månaders genomsnitt (blå linje). Röd linje markerar genomsnittet för perioden 1979 – 2013.  Diagram: NOAA}}]+[{{ ::​antarktis_global_utveckling_havsis.jpg?​300|Global utbredning av havsisen per månad och 13-månaders genomsnitt (blå linje). Röd linje markerar genomsnittet för perioden 1979 – 2013.  Diagram: NOAA}}]
  
 <​html><​hr></​html>​ <​html><​hr></​html>​
Line 101: Line 104:
   ga('​send',​ '​pageview'​);​   ga('​send',​ '​pageview'​);​
 </​script>​ </​script>​
-<span style="​font-size:​ 9px; color:​gray">​Kapitlid 1</​span>​ 
-<!-- Index --> 
 </​html>​ </​html>​
  
-{{entry>​1;​Antarktis}} +<​html><​a style="​font-size:​10px;" href="​http://​creativecommons.org/​licenses/​by-sa/​3.0">​För material från Wikipedia gäller CC BY-SA 3.0</​a></​html>​
-{{entry>​1;​ Sydpolen}} +
-{{entry>​1;​ Vinson}} +
-{{entry>​1;​ Antarktiska oceanen}} +
-{{entry>​1;​ Antarktiska halvön}} +
-{{entry>​1;​Adelie Land}} +
-{{entry>​1;​Coats land}} +
-{{entry>​1;​Dronning Maud Land}} +
-{{entry>​1;​Enderby land}} +
-{{entry>​1;​George V Land}} +
-{{entry>​1;​Marie Byrd Land}} +
-{{entry>​1;​Neuschwabenland}} +
-{{entry>​1;​Wilkes Land}} +
-{{entry>​1;​Scotiahavet}} +
-{{entry>​1;​Weddellhavet}} +
-{{entry>​1;​Rosshavet}} +
-{{entry>​1;​Amundsenhavet}} +
-{{entry>​1;​Bellingshausenhavet}} +
-{{entry>​1;​Havsis}} +
-{{entry>​1;​Arktis}} +
-{{entry>​1;​Nederbörd}} +
-{{entry>​1;​Volym}} +
-{{entry>​1;​Havsisen}} +
-{{entry>​1;​Humlum Ole}} +
-{{entry>​1;​Shifting climate states of the polar region}} +
- +
-<​html><​a style="​font-size:​9px;" href="​http://​creativecommons.org/​licenses/​by-sa/​3.0">​För material från Wikipedia gäller CC BY-SA 3.0</​a></​html>​+
antarktis.1421756410.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)