User Tools

Site Tools


arktis

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
arktis [2014/09/11 11:05]
hib [Isbjörnar]
arktis [2019/04/07 13:48] (current)
Line 19: Line 19:
 Isens utbredning skiljer sig markant i olika instituts redovisning beroende på olika definitioner av is och mätmetoder. ​ Isens utbredning skiljer sig markant i olika instituts redovisning beroende på olika definitioner av is och mätmetoder. ​
  
-[{{ ::​arctic_sea_ice_extent.gif?​450|Diagramet visar den arktiska sjöinsens utbredning sedan juni 1002. http://​www.climate4you.com/​SeaIce.htm (2014-09-05)}}] Diagrammet Arctic Sea Ice Extent visar den dagliga utvecklingen av isens utbredning i Arktis sedan juni 2002.(([[http://​www.climate4you.com/​SeaIce.htm|Sea ice, Climate4you]])) Data är hämtade från [[http://​www.ijis.iarc.uaf.edu/​en/​index.htm|Japan Aerospace Exploration Agnecy]].+[{{ ::​arctic_sea_ice_extent.gif?​450|Diagramet visar den arktiska sjöinsens utbredning sedan juni 2002. http://​www.climate4you.com/​SeaIce.htm (2014-09-05)}}] Diagrammet Arctic Sea Ice Extent visar den dagliga utvecklingen av isens utbredning i Arktis sedan juni 2002.(([[http://​www.climate4you.com/​SeaIce.htm|Sea ice, Climate4you]])) Data är hämtade från [[http://​www.ijis.iarc.uaf.edu/​en/​index.htm|Japan Aerospace Exploration Agnecy]].
 <​HTML><​HR></​HTML>​ <​HTML><​HR></​HTML>​
 {{ ::​nsdc_arktis_ice_extent_aug_2013.jpg?​400|}}Diagrammet Northen Hemisphere Extent Anomalies Aug 2014 visar att isens utbredning under augusti har minskat i snitt med 0,3% per år sedan 1979. {{ ::​nsdc_arktis_ice_extent_aug_2013.jpg?​400|}}Diagrammet Northen Hemisphere Extent Anomalies Aug 2014 visar att isens utbredning under augusti har minskat i snitt med 0,3% per år sedan 1979.
Line 92: Line 92:
 Liknande konstaterande gjorde IPCC också AR5 Chapter 10 att Arktis temperatur var lika hög under 30-talet som under 1990- och 2000-talen: “Arctic temperature anomalies in the 1930s were apparently as large as those in the 1990s and 2000s. There is still considerable discussion of the ultimate causes of the warm temperature anomalies that occurred in the Arctic in the 1920s and 1930s.”(([[http://​www.google.com/​url?​sa=t&​rct=j&​q=&​esrc=s&​source=web&​cd=2&​cad=rja&​ved=0CDYQFjAB&​url=http%3A%2F%2Fwww.climatechange2013.org%2Fimages%2Fuploads%2FWGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_Chapter10.pdf&​ei=GpDnUvDhMYbw4QTVqoDQDw&​usg=AFQjCNEZn0ypEnXDocuWWZJhHEhplHo65w&​sig2=uAjUCgNvrz9_NY2SG-D5dA&​bvm=bv.59930103,​d.bGE|Chapter 10: Detection and Attribution of Climate Change: from Global to Regional, AR5, IPCC]])) Liknande konstaterande gjorde IPCC också AR5 Chapter 10 att Arktis temperatur var lika hög under 30-talet som under 1990- och 2000-talen: “Arctic temperature anomalies in the 1930s were apparently as large as those in the 1990s and 2000s. There is still considerable discussion of the ultimate causes of the warm temperature anomalies that occurred in the Arctic in the 1920s and 1930s.”(([[http://​www.google.com/​url?​sa=t&​rct=j&​q=&​esrc=s&​source=web&​cd=2&​cad=rja&​ved=0CDYQFjAB&​url=http%3A%2F%2Fwww.climatechange2013.org%2Fimages%2Fuploads%2FWGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_Chapter10.pdf&​ei=GpDnUvDhMYbw4QTVqoDQDw&​usg=AFQjCNEZn0ypEnXDocuWWZJhHEhplHo65w&​sig2=uAjUCgNvrz9_NY2SG-D5dA&​bvm=bv.59930103,​d.bGE|Chapter 10: Detection and Attribution of Climate Change: from Global to Regional, AR5, IPCC]]))
  
-Judith Curry går igen en rad rapporter som dokumenterar den tidigare värmeperioden i Arktis(([[http://​judithcurry.com/​2014/​01/​27/​early-20th-century-arctic-warming/​|Early 20th century Arctic warming]]))+Judith Curry går igenom ​en rad rapporter som dokumenterar den tidigare värmeperioden i Arktis(([[http://​judithcurry.com/​2014/​01/​27/​early-20th-century-arctic-warming/​|Early 20th century Arctic warming]]))
  
 {{ ::​polyakov_2003.jpg?​400|}}Diagammet från Polyakov et al 2003(([[http://​www.personal.kent.edu/​~jortiz/​paleoceanography/​warm_apr02.pdf|Variability and Trends of Air Temperature and Pressure in the Maritime Arctic,​1875–2000 (2003-06-15)]])) visar utvecklingen av marktemperaturen i Arktis 1875-2000. (Numren på x-axeln är antalet stationer som rapporterat temperaturen.) Temperaturen har stigit under de 105 åren, men det som är mest intressant är den värmeökningen med nästan 2C under 1920-1940 med efterföljande avkylning fram till mitten av 1960-talet. Värmestegeringen 1920-1940 är större och snabbare än den som pågick 1970-2000. {{ ::​polyakov_2003.jpg?​400|}}Diagammet från Polyakov et al 2003(([[http://​www.personal.kent.edu/​~jortiz/​paleoceanography/​warm_apr02.pdf|Variability and Trends of Air Temperature and Pressure in the Maritime Arctic,​1875–2000 (2003-06-15)]])) visar utvecklingen av marktemperaturen i Arktis 1875-2000. (Numren på x-axeln är antalet stationer som rapporterat temperaturen.) Temperaturen har stigit under de 105 åren, men det som är mest intressant är den värmeökningen med nästan 2C under 1920-1940 med efterföljande avkylning fram till mitten av 1960-talet. Värmestegeringen 1920-1940 är större och snabbare än den som pågick 1970-2000.
Line 162: Line 162:
 Isbjörnen förekommer på isflak i Norra ishavet och kringliggande öar och landområden. Regioner med en större population av isbjörnar är norra Alaska, Kanadas arktiska öar, Grönland, Svalbard, Frans Josefs land, norra Sibirien och Wrangels ö. Den sydligaste populationen lever vid Jamesbukten i Kanada. Isbjörnen förekommer på isflak i Norra ishavet och kringliggande öar och landområden. Regioner med en större population av isbjörnar är norra Alaska, Kanadas arktiska öar, Grönland, Svalbard, Frans Josefs land, norra Sibirien och Wrangels ö. Den sydligaste populationen lever vid Jamesbukten i Kanada.
  
-Isbjörnen har inga naturliga fiender i djurriketFram till mitten ​av 1900-talet bedrev människan en intensiv jakt på isbjörnenVid denna tidpunkt var isbjörnen utrotningshotadUnder påtryckning av vetenskapsmän undertecknade de stater som ligger vid Arktis 1967 ett fördrag för djurets skyddIdag har bara inuiter tillåtelse att jaga ett bestämt antal isbjörnarBeståndet uppskattas nu bestå av 20 000 till 25 000 individer.+{{ ::​isbjoernsomraden.jpg?​300|}}Polar Bear Specialist Group anger 19 undergrupper inom Arktis. Vetenskapliga uppskattningar har gjort för 14 av dessa: Baffin Bay, Barents Sea, Davis Strait, Foxe Basin, Gulf of Boothia, Kane Basin, Lancaster Sound, M’Clintock Channel, Northern Beaufort Sea, Norwegian Bay, Southern Beaufort Sea, Southern Hudson Bay, Viscount Melville Sound och Western Hudson BayUppgifter saknas från områdena Chukchi Sea, Kara Sea, Laptev Sea, Arctic Basin och East Greenland.(([[http://​pbsg.npolar.no/​en/​news/​archive/​2014/​pb-global-estimates-news.html|PBSG global population estimates explained (2014-07-08)]]))
  
-The size of the Western Hudson Bay polar bear population declined from 1194 (95% CI = 1020, 1368) in 1987, to 935 (95% CI = 794, 1076) in 2004. (([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Isbj%C3%B6rn|Isbjörn (2014-09-10)]]))+Isbjörnen har inga naturliga fiender i djurriket. Fram till mitten av 1900-talet bedrev människan en intensiv jakt på isbjörnen. Vid denna tidpunkt var isbjörnen utrotningshotad. Under påtryckning av vetenskapsmän undertecknade de stater som ligger vid Arktis 1967 ett fördrag för djurets skydd. Idag har bara inuiter tillåtelse att jaga ett bestämt antal isbjörnar. Beståndet uppskattas nu bestå av 20 000 till 25 000 individer.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Isbj%C3%B6rn|Isbjörn (2014-09-10)]]))
  
 Antalet isbjörnar i södra Beaufort Sea regionen uppskattas till mellan 1211-1841 (1526 med 95% konfidensintervall). Enligt tidigare bedömningar var antalet ungefär 1800. Osäkerheten i bedömningen kan det inte påvisas någon förändring i antalet. är det ingen skillnad. Antalet isbjörnar västra Hudson Bay minskade från mellan 1020-1368 år 1987 till 794-1076 år 2004. (([[http://​alaska.usgs.gov/​science/​biology/​polar_bears/​size.html|Abundance and Vital Rates, Polar Bear Research, Alaska Science Center (2014-08-15)]])) Antalet isbjörnar i södra Beaufort Sea regionen uppskattas till mellan 1211-1841 (1526 med 95% konfidensintervall). Enligt tidigare bedömningar var antalet ungefär 1800. Osäkerheten i bedömningen kan det inte påvisas någon förändring i antalet. är det ingen skillnad. Antalet isbjörnar västra Hudson Bay minskade från mellan 1020-1368 år 1987 till 794-1076 år 2004. (([[http://​alaska.usgs.gov/​science/​biology/​polar_bears/​size.html|Abundance and Vital Rates, Polar Bear Research, Alaska Science Center (2014-08-15)]]))
Line 172: Line 172:
   * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Polar_bear|Polar bear, Wikipedia (2014-09-10)]]   * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Polar_bear|Polar bear, Wikipedia (2014-09-10)]]
   * [[http://​polarbearscience.com/​2014/​04/​14/​polar-bears-move-around-as-sea-ice-habitat-changes-this-is-what-resilience-looks-like/​|Polar bears move around as sea ice habitat changes – this is what resilience looks like, Polarbearscience (2014-04-14)]]   * [[http://​polarbearscience.com/​2014/​04/​14/​polar-bears-move-around-as-sea-ice-habitat-changes-this-is-what-resilience-looks-like/​|Polar bears move around as sea ice habitat changes – this is what resilience looks like, Polarbearscience (2014-04-14)]]
 +  * [[http://​www.wwf.se/​vrt-arbete/​arter/​1125759-isbjrn|Isbjörn,​ WWF (2014-05-27)]]
 +  * [[http://​alaska.usgs.gov/​science/​biology/​polar_bears/​links.html|Länkar,​ USGS (2014-09-11)]]
 +  * [[http://​polarbearscience.com/​2014/​11/​19/​polar-bear-researchers-knew-s-beaufort-population-continued-to-increase-up-to-2012/#​more-6517|Polar bear researchers knew S Beaufort population continued to increase up to 2012 (2014-11-19)]]
 ===== Frågor ===== ===== Frågor =====
  
Line 183: Line 186:
     * [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Portal:​Arctic|Arctc Portal, Wikipedia]]     * [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Portal:​Arctic|Arctc Portal, Wikipedia]]
     * [[http://​www.arcus.org/​|Arctic Research Consortium of the United States, ARCUS]]     * [[http://​www.arcus.org/​|Arctic Research Consortium of the United States, ARCUS]]
 +    * [[http://​arctic-roos.org/​|Arctic Regional Ocean Observing System]]
     * [[http://​neven1.typepad.com/​blog/​|Arctic Sea Ice Blog]]     * [[http://​neven1.typepad.com/​blog/​|Arctic Sea Ice Blog]]
     * [[http://​hidethedecline.eu/​pages/​posts/​arctic-sea-ice-data-collected-by-dmi-1893-1961-259.php|Arctic Sea ice data collected by DMI 1893-1961, Hide the decline]]     * [[http://​hidethedecline.eu/​pages/​posts/​arctic-sea-ice-data-collected-by-dmi-1893-1961-259.php|Arctic Sea ice data collected by DMI 1893-1961, Hide the decline]]
Line 208: Line 212:
     * [[http://​www.iup.uni-bremen.de:​8084/​amsr2/​|University of Bremen, Germany]]     * [[http://​www.iup.uni-bremen.de:​8084/​amsr2/​|University of Bremen, Germany]]
     * [[http://​www.atmos.washington.edu/​research/​areas.shtml|University of Washinton]]. Moln.     * [[http://​www.atmos.washington.edu/​research/​areas.shtml|University of Washinton]]. Moln.
-{{page>​googleanalytics}}+===== Synpunkter? ===== 
 +<​html>​ 
 +<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=arktis"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​ 
 +<​script>​ 
 +  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){ 
 +  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​ 
 +  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m) 
 +  ​})(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​ 
 +  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​ 
 +  ga('​send',​ '​pageview'​);​ 
 +</​script>​ 
 +</​html>​ 
arktis.1410426347.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)