User Tools

Site Tools


atmosfaeren

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
atmosfaeren [2016/12/25 12:08]
hib [Sverige]
atmosfaeren [2019/04/07 13:48] (current)
Line 80: Line 80:
  
 <​grid><​col sm="​6"></​col></​grid>​{{ ::​lower_troposphere_temperature_febr_2016.jpg?​320|}} <​grid><​col sm="​6"></​col></​grid>​{{ ::​lower_troposphere_temperature_febr_2016.jpg?​320|}}
-Nu stiger dock temperaturen brant. Det beror dock på den osedvanligt kraftiga [[http://​klimatfakta.info/​doku.php?​id=hav#​el_nino|El Niño]], dvs har samma orsak som den lika markanta ökningen som El Niño orsakade 1998. Även denna gång lär temperaturen falla kraftigt när årets El Niño tar slut fram emot sommaren+Nu stiger dock temperaturen brant. Det beror på den osedvanligt kraftiga [[http://​klimatfakta.info/​doku.php?​id=hav#​el_nino|El Niño]], dvs har samma orsak som den lika markanta ökningen som El Niño orsakade 1998. Även denna gång lär temperaturen falla kraftigt när årets El Niño tar slut. 
  
 Det viktiga budskapet i Nature-artikeln är erkännandet är det finns betydelsefulla fel i IPCCs simuleringar som kräver åtskilligt omtänkande. Koldioxidens inverkan visar sig vara mindre än vad forskarna trott. Det viktiga budskapet i Nature-artikeln är erkännandet är det finns betydelsefulla fel i IPCCs simuleringar som kräver åtskilligt omtänkande. Koldioxidens inverkan visar sig vara mindre än vad forskarna trott.
Line 110: Line 110:
 En annan förändring i IPCCs bedömning gäller klimatkänsligheten. I AR5 SPM skriver IPCC: "​Equilibrium climate sensitivity is likely in the range 1.5°C to 4.5°C (high confidence),​extremely unlikely less than 1°C (high confidence),​ and very unlikely greater than 6°C (medium confidence)"​. I AR4 bedömde IPCC klimatkänsligheten till 2-4.5°C. I AR4 gjorde ett "Best estimate"​ på 3°C, men någon sådan kom man inte fram till i AR5. En annan förändring i IPCCs bedömning gäller klimatkänsligheten. I AR5 SPM skriver IPCC: "​Equilibrium climate sensitivity is likely in the range 1.5°C to 4.5°C (high confidence),​extremely unlikely less than 1°C (high confidence),​ and very unlikely greater than 6°C (medium confidence)"​. I AR4 bedömde IPCC klimatkänsligheten till 2-4.5°C. I AR4 gjorde ett "Best estimate"​ på 3°C, men någon sådan kom man inte fram till i AR5.
  
-==== Källa: ====+==== Källor: ====
   * [[http://​www.drroyspencer.com/​2013/​04/​global-warming-slowdown-the-view-from-space/​|Global Warming Slowdown: The View from Space (2013-04-16) ]]   * [[http://​www.drroyspencer.com/​2013/​04/​global-warming-slowdown-the-view-from-space/​|Global Warming Slowdown: The View from Space (2013-04-16) ]]
   * [[http://​www.drroyspencer.com/​2013/​06/​still-epic-fail-73-climate-models-vs-measurements-running-5-year-means/​|STILL Epic Fail: 73 Climate Models vs. Measurements,​ Running 5-Year Means, Roy W. Spencer (2013-06-06) ]]   * [[http://​www.drroyspencer.com/​2013/​06/​still-epic-fail-73-climate-models-vs-measurements-running-5-year-means/​|STILL Epic Fail: 73 Climate Models vs. Measurements,​ Running 5-Year Means, Roy W. Spencer (2013-06-06) ]]
Line 135: Line 135:
  
 [{{ :​hadcrut_3_och_4.jpg?​320|Global monthly average surface air temperature since 1979 according to Hadley CRUT, a cooperative effort between the Hadley Centre for Climate Prediction and Research and the University of East Anglia'​s Climatic Research Unit (CRU), UK. Base period: 1961-1990. Last month shown: August 2015. Last diagram update: 3 October 2015. http://​www.climate4you.com/​GlobalTemperatures.htm#​Quality class 2: HadCRUT surface record of recent global air temperature change}}] ​ [{{ :​hadcrut_3_och_4.jpg?​320|Global monthly average surface air temperature since 1979 according to Hadley CRUT, a cooperative effort between the Hadley Centre for Climate Prediction and Research and the University of East Anglia'​s Climatic Research Unit (CRU), UK. Base period: 1961-1990. Last month shown: August 2015. Last diagram update: 3 October 2015. http://​www.climate4you.com/​GlobalTemperatures.htm#​Quality class 2: HadCRUT surface record of recent global air temperature change}}] ​
-Met Office Hadley ​redovisar bearbetade temperaturdata ​från marken. Climate4you visar dessa data för perioden ​1979 tills idag.+ 
 +Met Office Hadley ​samlar in data från ca 2000 landstationerUppgifter kontrolleras såväl med dator som manuellt. Uppgifter om havsytans temperatur kommer från 1.200 bojar och  4.000 fartyg. Tillsammans insamlas ca 1,5 miljoner uppgifter var månad.(([[http://​www.metoffice.gov.uk/​climate-guide/​science/​temp-records|Global-average temperature records, MetOffice]])) Väderstationerna är starkt koncentrerade till UK, Australien, USA och västra europa. I stora områden som Kina, Ryssland, Kanada, Sydamerika, Afrika finns bara ett fåtal stationer.(([[http://​wow.metoffice.gov.uk/​|WeaterObservationsWebsite]])) 
 +Climate4you visar dessa data från 1979.
  
 HadCRUT is the dataset of monthly instrumental temperature records formed by combining the sea surface temperature records compiled by the Hadley Centre of the UK Met Office and the land surface air temperature records compiled by the Climatic Research Unit (CRU) of the University of East Anglia. HadCRUT is the dataset of monthly instrumental temperature records formed by combining the sea surface temperature records compiled by the Hadley Centre of the UK Met Office and the land surface air temperature records compiled by the Climatic Research Unit (CRU) of the University of East Anglia.
Line 240: Line 242:
 http://​data.giss.nasa.gov/​cgi-bin/​gistemp/​show_station.cgi?​id=645024640000&​amp%3Bdt=1&​amp%3Bds=14 http://​data.giss.nasa.gov/​cgi-bin/​gistemp/​show_station.cgi?​id=645024640000&​amp%3Bdt=1&​amp%3Bds=14
  
-Det stämmer inte det minsta med SMHIs temperaturserie från Stockholm +Det stämmer inte det minsta med SMHIs temperaturserie från Stockholm(([[http://​www.smhi.se/​klimatdata/​meteorologi/​temperatur/​stockholms-temperaturserie-1.2847|Stockholms temperaturserie]])).
-http://​www.smhi.se/​klimatdata/​meteorologi/​temperatur/​stockholms-temperaturserie-1.2847+
  
 Till det kan läggas att det är stor skillnad mellan satellitmätningar och GISS insamling av data. Satellitmätningar,​ som också utförs av NASA, visar att temperaturen är densamma sedan 1979. GISS visar en stadigt ökande temperatur under samma period. Till det kan läggas att det är stor skillnad mellan satellitmätningar och GISS insamling av data. Satellitmätningar,​ som också utförs av NASA, visar att temperaturen är densamma sedan 1979. GISS visar en stadigt ökande temperatur under samma period.
Line 247: Line 248:
  
 Vilket värde har egentligen uppgifterna från GISS? Vilket värde har egentligen uppgifterna från GISS?
 +
 +==== GISS Surface Temperature Analysis ====
 +
 +GISS har nyligen presenterat en världskarta med de väderstationer de använder. Antalet stationer är nu nere i 1.466 och de är koncentrerade till USA. Stora delar av Afrika har inte en enda medverkande station. Fyra svenska stationer rapporterar till GISS.(([[http://​data.giss.nasa.gov/​gistemp/​stdata/​|GISS Surface Temperature Analysis, Station Data]])).
 +
 +
 +
 ===== Inget värmerekord April 2016 ===== ===== Inget värmerekord April 2016 =====
  
atmosfaeren.1482664113.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)