User Tools

Site Tools


biosfaeren

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
biosfaeren [2015/07/20 23:31]
hib [Köttproduktionen]
biosfaeren [2019/04/07 13:48] (current)
Line 155: Line 155:
  
 Minskad betning utarmar den biologiska mångfalden och kulturlandskapet som är helt beroende av nötsdjursbete. "Det är egentligen inte de idisslande köttdjuren i sig som är det stora problemet. Om till exempel kött- och mjölkdjur i hög grad betar och vinterfodras med vallgräs minskar läckaget av klimatgaser från jordarna; välhävdade naturbetesmarker (hagmarker) fungerar dessutom som tillfälliga kolsänkor."​ (([[http://​www.dn.se/​debatt/​repliker/​satsa-pa-svensk-pampasbiff/​|”Satsa på svensk pampasbiff”,​ Stefan Edman, biolog, hedersdoktor vid Chalmers, f d miljörådgivare åt stats- och miljöministrarna,​ DN Debatt (2015-03-02)]])) Minskad betning utarmar den biologiska mångfalden och kulturlandskapet som är helt beroende av nötsdjursbete. "Det är egentligen inte de idisslande köttdjuren i sig som är det stora problemet. Om till exempel kött- och mjölkdjur i hög grad betar och vinterfodras med vallgräs minskar läckaget av klimatgaser från jordarna; välhävdade naturbetesmarker (hagmarker) fungerar dessutom som tillfälliga kolsänkor."​ (([[http://​www.dn.se/​debatt/​repliker/​satsa-pa-svensk-pampasbiff/​|”Satsa på svensk pampasbiff”,​ Stefan Edman, biolog, hedersdoktor vid Chalmers, f d miljörådgivare åt stats- och miljöministrarna,​ DN Debatt (2015-03-02)]]))
 +
 +Liknande uppfattning har forskaren Allan Savory. Han menar att det är avgörande hur korna har det. Betande kor kan göra att mark tar upp koldioxid i stället för att avge koldioxid. Betande kor det enda sättet att motverka ökenspridning. Sina tankar presenterade han vid ett TED-seminarium:​ https://​www.ted.com/​talks/​allan_savory_how_to_green_the_world_s_deserts_and_reverse_climate_change
 +
 +<​html><​iframe src="​https://​embed-ssl.ted.com/​talks/​allan_savory_how_to_green_the_world_s_deserts_and_reverse_climate_change.html"​ width="​640"​ height="​360"​ frameborder="​0"​ scrolling="​no"​ webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></​iframe></​html>​
 +
 +Författaren och klimataktivisten George Monbiot(([[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​George_Monbiot|]])) tror inte på Savorys idéer. Det framgår av en artikel i Guardien. (([[http://​www.theguardian.com/​environment/​georgemonbiot/​2014/​aug/​04/​eat-more-meat-and-save-the-world-the-latest-implausible-farming-miracle|Eat more meat and save the world: the latest implausible farming miracle (1014-08-04]])). Men Hunter Lovins, ​ professor of Sustainable Management, menar att Savory har rätt och refererar till andra forskare med samma uppfattning i Guardien.(([[http://​www.theguardian.com/​sustainable-business/​2014/​aug/​19/​grazing-livestock-climate-change-george-monbiot-allan-savory|Why George Monbiot is wrong: grazing livestock can save the world (2014-08-19)]]))
 ==== Närodlat ==== ==== Närodlat ====
  
biosfaeren.1437427877.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)