User Tools

Site Tools


biosfaeren

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
biosfaeren [2015/07/21 17:41]
hib [Köttproduktionen]
biosfaeren [2019/04/07 13:48] (current)
Line 158: Line 158:
 Liknande uppfattning har forskaren Allan Savory. Han menar att det är avgörande hur korna har det. Betande kor kan göra att mark tar upp koldioxid i stället för att avge koldioxid. Betande kor det enda sättet att motverka ökenspridning. Sina tankar presenterade han vid ett TED-seminarium:​ https://​www.ted.com/​talks/​allan_savory_how_to_green_the_world_s_deserts_and_reverse_climate_change Liknande uppfattning har forskaren Allan Savory. Han menar att det är avgörande hur korna har det. Betande kor kan göra att mark tar upp koldioxid i stället för att avge koldioxid. Betande kor det enda sättet att motverka ökenspridning. Sina tankar presenterade han vid ett TED-seminarium:​ https://​www.ted.com/​talks/​allan_savory_how_to_green_the_world_s_deserts_and_reverse_climate_change
  
-George Monbiot tror inte på Savorys idéer. Det framgår av en artikel i Guardien. (([[http://​www.theguardian.com/​environment/​georgemonbiot/​2014/​aug/​04/​eat-more-meat-and-save-the-world-the-latest-implausible-farming-miracle|Eat more meat and save the world: the latest implausible farming miracle (1014-08-04]])). Men Hunter Lovins, ​ professor of Sustainable Management, menar att Savory har rätt och refererar till andra forskare med samma uppfattning i Guardien.(([[http://​www.theguardian.com/​sustainable-business/​2014/​aug/​19/​grazing-livestock-climate-change-george-monbiot-allan-savory|Why George Monbiot is wrong: grazing livestock can save the world (2014-08-19)]]))+<​html><​iframe src="​https://​embed-ssl.ted.com/​talks/​allan_savory_how_to_green_the_world_s_deserts_and_reverse_climate_change.html"​ width="​640"​ height="​360"​ frameborder="​0"​ scrolling="​no"​ webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></​iframe></​html>​ 
 + 
 +Författaren och klimataktivisten ​George Monbiot(([[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​George_Monbiot|]])) ​tror inte på Savorys idéer. Det framgår av en artikel i Guardien. (([[http://​www.theguardian.com/​environment/​georgemonbiot/​2014/​aug/​04/​eat-more-meat-and-save-the-world-the-latest-implausible-farming-miracle|Eat more meat and save the world: the latest implausible farming miracle (1014-08-04]])). Men Hunter Lovins, ​ professor of Sustainable Management, menar att Savory har rätt och refererar till andra forskare med samma uppfattning i Guardien.(([[http://​www.theguardian.com/​sustainable-business/​2014/​aug/​19/​grazing-livestock-climate-change-george-monbiot-allan-savory|Why George Monbiot is wrong: grazing livestock can save the world (2014-08-19)]]))
 ==== Närodlat ==== ==== Närodlat ====
  
biosfaeren.1437493311.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)