User Tools

Site Tools


blog:allt_faerre_cykloner_drabbar_filipinerna

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

blog:allt_faerre_cykloner_drabbar_filipinerna [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Allt färre cykloner drabbar Filippinerna ======
 +
 +Jag har kollat hur det är med tropiska cykloner. Den som träffade Filippinerna var kraftig, men troligen inte den kraftigaste som uppmätts. Men antalet människor som drabbades är extremt stort
 +
 +Kommer Filippinerna drabbas av fler cykloner av detta slag? Det verkar inte så, utan statistiken visa att det blir allt färre cykloner i det området. Det visar en peer reviewed artikel i Journal of Climate. Det måste vara bra att veta när de plågade människorna på de centrala öarna planerar för framtiden.
 +
 +Någon förändring i antalet tropiska cykloner som går upp på land och deras intensitet har inte skett i övriga världen. Däremot ökar kostnaderna på grund av större värden i de områden som drabbas.
 +
 +
 +
 +
  
blog/allt_faerre_cykloner_drabbar_filipinerna.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)