User Tools

Site Tools


blog:besoeksstatistik

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

blog:besoeksstatistik [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Besöksstatistik ======
 +
 +Det är trevligt att se att antalet unika besöken på Klimatfakta ökar.
 +<​barchart>​1000|Nov:​278,​Dec:​658,​Jan:​956</​barchart>​
 +Detsamma gäller givetvis antalet besök. I denna uppgift ingår inte besök av robotar, ​ worms, eller svar med HTTP statuskod.
 +<​barchart>​2000|Nov:​477,​Dec:​987,​Jan:​1672</​barchart>​
 +Liksom antal lästa sidor
 +<​barchart>​20000|Nov:​17066,​Dec:​14374,​Jan:​22237</​barchart>​
 +
 +Det lär väl bli något fler besök under januari får man anta.
 +
 +{{tag>​Besöksstatistik}}
 +
 +
 +
  
blog/besoeksstatistik.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)