User Tools

Site Tools


blog:co2-_och_miljoeskatter_hindrar_svensk_basindustri

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
blog:co2-_och_miljoeskatter_hindrar_svensk_basindustri [2013/11/13 22:37]
hib
blog:co2-_och_miljoeskatter_hindrar_svensk_basindustri [2019/04/07 13:48] (current)
Line 11: Line 11:
 Vad beror det på? En förklaring kan vara hög energi och CO2-skatt. Den är 3.910 kr/1000 liter, dvs 41%. Vad beror det på? En förklaring kan vara hög energi och CO2-skatt. Den är 3.910 kr/1000 liter, dvs 41%.
  
-Massaindustrin är viktig för svensk ekonomi. Massa- och pappersindustrin säljer för ca 100 miljarder. I stort set hela denna summa går till slut i löner och skatter. Varför ska Sveriges konkurrenskraft begränsas?+Massaindustrin är viktig för svensk ekonomi. Massa- och pappersindustrin säljer för ca 100 miljarder((http://​skogssverige.se/​massapapper|Massa/​Papper,​ Skogssverige)). I stort sett hela denna summa går till slut i löner och skatter. Varför ska Sveriges konkurrenskraft begränsas?
  
-Mer finns på Klimatfakta. +Mer finns på [[http://​klimatfakta.info/​doku.php?​id=fossila_braenslen&#​petroleum/​|Klimatfakta]].
-http://​klimatfakta.info/​doku.php?​id=fossila_braenslen&#​petroleum+
  
  
  
blog/co2-_och_miljoeskatter_hindrar_svensk_basindustri.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)