User Tools

Site Tools


blog:cop_19_i_warsawa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
blog:cop_19_i_warsawa [2013/11/18 16:11]
hib
blog:cop_19_i_warsawa [2019/04/07 13:48] (current)
Line 4: Line 4:
  
 [[http://​www.naturskyddsforeningen.se/​nyheter/​inte-bara-svart-eller-vitt-i-klimatforhandlingarna|Inte bara svart eller vitt i klimatförhandlingarna]],​ Naturskyddsföreningen. [[http://​www.naturskyddsforeningen.se/​nyheter/​inte-bara-svart-eller-vitt-i-klimatforhandlingarna|Inte bara svart eller vitt i klimatförhandlingarna]],​ Naturskyddsföreningen.
-Den som försöker sätta sig in i klimatförhandlingarna slås snabbt av komplexiteten,​ det är egentligen fem parallella möten med olika spår och sammanlagt 150 agendapunkter. De som vill stoppa och krångla med procedurfrågor har därför tyvärr alla möjligheter. Det gör att förhandlarna själva gärna talar om att det är en seger om de lyckas undvika sammanbrott. Säkert sant, men samtidigt tragiskt passivt när det är utsläppen som måste minska. ​+//Den som försöker sätta sig in i klimatförhandlingarna slås snabbt av komplexiteten,​ det är egentligen fem parallella möten med olika spår och sammanlagt 150 agendapunkter. De som vill stoppa och krångla med procedurfrågor har därför tyvärr alla möjligheter. Det gör att förhandlarna själva gärna talar om att det är en seger om de lyckas undvika sammanbrott. Säkert sant, men samtidigt tragiskt passivt när det är utsläppen som måste minska.// 
  
 [[http://​klimataktion.se/​2013/​11/​17/​kort-sammanfattning-av-vecka-ett-vid-cop-19-i-warszawa/​|Kort sammanfattning av vecka ett vid COP 19 i Warszawa]], Klimataktion [[http://​klimataktion.se/​2013/​11/​17/​kort-sammanfattning-av-vecka-ett-vid-cop-19-i-warszawa/​|Kort sammanfattning av vecka ett vid COP 19 i Warszawa]], Klimataktion
Line 12: Line 12:
  
 [[http://​supermiljobloggen.se/​nyheter/​2013/​11/​japan-kritiseras-for-nytt-klimatmal|Japan kritiseras för nytt klimatmål]] [[http://​supermiljobloggen.se/​nyheter/​2013/​11/​japan-kritiseras-for-nytt-klimatmal|Japan kritiseras för nytt klimatmål]]
-//Under pågående klimatförhandlingar meddelade Japan, världens femte största utsläppare av koldioxid, att landet tänker höja sina utsläpp till år 2020. +//Under pågående klimatförhandlingar meddelade Japan, världens femte största utsläppare av koldioxid, att landet tänker höja sina utsläpp till år 2020. //
 //​Supermiljöbloggen har tidigare skrivit om hur Japan under 2009 lovade att minska sina utsläpp med 25 procent till år 2020. Men som en konsekvens av kärnkraftsolyckan i Fukushima i mars 2011, som ledde till att i princip samtliga av landets kärnkraftsreaktorer tvingades stängas ner av säkerhetsskäl vilket i sin tur har resulterat i att Japan börjat använda mer kol och gas, så har regeringen i landet beslutat att se över klimatmålet.//​ //​Supermiljöbloggen har tidigare skrivit om hur Japan under 2009 lovade att minska sina utsläpp med 25 procent till år 2020. Men som en konsekvens av kärnkraftsolyckan i Fukushima i mars 2011, som ledde till att i princip samtliga av landets kärnkraftsreaktorer tvingades stängas ner av säkerhetsskäl vilket i sin tur har resulterat i att Japan börjat använda mer kol och gas, så har regeringen i landet beslutat att se över klimatmålet.//​
  
blog/cop_19_i_warsawa.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)