User Tools

Site Tools


blog:eu_och_klimatet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

blog:eu_och_klimatet [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== DNs nyhetsvärdering av energinyheter ======
  
 +Det är intressanta att se DNs låga värdering av nyhetsvärdet av EU-kommissionens beslut om ny miljöstrategi. Den placerades på 18:e plats i avdelningen Världen.
 +
 +Som andra nyhet på förstasidan rapporterar DN vad som oroar svenskarna. En undersökning av TNS Gallup på uppdrag av Nordea visar att 30% oroar sig för energipriserna.
blog/eu_och_klimatet.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)