User Tools

Site Tools


blog:foeretagen_vill_ha_hallbarhet_politikerna_levererar_inte

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
blog:foeretagen_vill_ha_hallbarhet_politikerna_levererar_inte [2014/01/18 11:09]
hib
blog:foeretagen_vill_ha_hallbarhet_politikerna_levererar_inte [2019/04/07 13:48] (current)
Line 9: Line 9:
 ===== wbcsd ===== ===== wbcsd =====
  
-Vad är [[http://​www.wbcsd.org/​home.aspx|World Business Council for Sustainable Development]]?​+Vad är [[http://​www.wbcsd.org/​home.aspx|World Business Council for Sustainable Development]]? ​Det finns en rad företag som är medlemmar. Har de förbundigt sig till något? Eller är det främst en reklamplats?​ Vem betalar för verksamheten?​ Vad uträttar organisationen?​ Frågorna är många fler.
    
  
blog/foeretagen_vill_ha_hallbarhet_politikerna_levererar_inte.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)