User Tools

Site Tools


blog:haven

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
blog:haven [2013/12/29 11:27]
hib
blog:haven [2019/04/07 13:48] (current)
Line 11: Line 11:
  
 Arctic dipole anomaly och [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Arctic_oscillation|Arctic Oscillation]] inverkar på Arktis is, men påverkar de även havsnivån? Arctic dipole anomaly och [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Arctic_oscillation|Arctic Oscillation]] inverkar på Arktis is, men påverkar de även havsnivån?
 +
 +Hittar en bra text på SMHI av alla ställen.
  
 Det pågår intressanta debatter på nätet. På Klimatupplysning är debatten intensiv under rubriken [[http://​www.klimatupplysningen.se/​2013/​12/​27/​var-den-globala-novembertemperaturen-rekordhog/​|Var den globala novembertemperaturen rekordhög?​]] Det pågår intressanta debatter på nätet. På Klimatupplysning är debatten intensiv under rubriken [[http://​www.klimatupplysningen.se/​2013/​12/​27/​var-den-globala-novembertemperaturen-rekordhog/​|Var den globala novembertemperaturen rekordhög?​]]
blog/haven.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)