User Tools

Site Tools


blog:hollande_vill_minska_utslaeppen_av_koldioxid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
blog:hollande_vill_minska_utslaeppen_av_koldioxid [2013/10/20 12:23]
hib
blog:hollande_vill_minska_utslaeppen_av_koldioxid [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Hollande vill minska utsläppen av koldioxid ====== ====== Hollande vill minska utsläppen av koldioxid ======
  
-{{ :​blog:​francois_hollande_journees_de_nantes_2012_.jpg?​300|}}BBC rapporterar att Hollande planerar att införa en koldioxidskatt från 2014 och skattelindring vid förbättrad isolering av hus. Det är steg mot målet att minska fossilanvändningen med 30% till 2030.+{{ :​blog:​francois_hollande_journees_de_nantes_2012_.jpg?​200|}}BBC rapporterar att Hollande planerar att införa en koldioxidskatt från 2014 och skattelindring vid förbättrad isolering av hus. Det är steg mot målet att minska fossilanvändningen med 30% till 2030.
  
 "In another development on Friday, French President Francois Hollande said he wanted to see France reduce fossil fuel use by 30% by 2030. "In another development on Friday, French President Francois Hollande said he wanted to see France reduce fossil fuel use by 30% by 2030.
blog/hollande_vill_minska_utslaeppen_av_koldioxid.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)