User Tools

Site Tools


blog:ipcc_mindre_saekra_om_den_globala_uppvaermningen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
blog:ipcc_mindre_saekra_om_den_globala_uppvaermningen [2014/01/10 09:13]
hib
blog:ipcc_mindre_saekra_om_den_globala_uppvaermningen [2019/04/07 13:48] (current)
Line 80: Line 80:
 Mycket av det som framför i AR5 kommer nu att granskas noggrant och det kommer säkert fler invändningar. Mycket av det som framför i AR5 kommer nu att granskas noggrant och det kommer säkert fler invändningar.
  
-===== Tidigare brev ===== 
  
-<​html><​hr></​html>​ 
-{{blog>?​5}} 
blog/ipcc_mindre_saekra_om_den_globala_uppvaermningen.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)