User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser

Aktuell statistik
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

blog:ipccs_rapport_om_arktis

IPCCs rapport om Arktis

Den rapport som IPCC publicerade den 29 september Summary for Policymakers innehåller några avsnitt om Arktis utveckling. Dessa avsnitt återfinns i Klimatfaktas avsnitt om Arktis.

En uppenbar nackdel med IPCCs publicering av ett sammandrag av en rapport som först kommer nästa år är att det inte går att värdera författarnas underlag. Av världens många 10.000-tals klimatforskare är det bara 259 som vet på vad IPCC grundar sina bedömningar.

Den mest anmärkningsvärda bedömningen avsnitten om Arktis är denna: A projection of when the Arctic might become nearly ice-free in September in the 21st century cannot be made with confidence for the other scenarios.

Så har rapporten inte uppfattats av media. Varför då?

Jag rekommenderar alla att läsa citaten om Arktis och fundera över vilka beslutsfattare som har möjlighet att använda rapportens uppgifter om Arktis.

Efter att läst rapporten så noggrant som jag förmår har jag följande frågor:

 • NSIDC anger att isens utbredning har minskat med 0,84-1,28 % per år under perioden 1979-2013. IPCC menar alltså att isens utbredning minskat långsammare. Varför då?
 • Vad är underlaget till uppgiften om utvecklingen de senaste 1.450 åren. Och hur stor var utbredningen det året?
 • Vad är det som gör att IPCC tvekar om människans inverkan på en kraftig uppvärmningen av Arktis sedan mitten av 50-talet?
 • Om människans roll är oklar vad gäller Arktis värme, hur kan det få vara ganska klart att människan bidrag till minskningen av isen?
 • Det hade varit med något underlag till dessa bedömningar.
 • Är det riktigt att tolka det innehållsrika diagrammet så att osäkerheten om isens framtida utveckling innebär att omfattningen endast ändras från 5.0 till 4.0 fram till 2100?
 • Är en annan möjlighet enligt diagrammet att isen helt försvunnit 2070?
 • Betyder diagrammets vida möjligheter att människan har stor inverkan på utbredningen men det är oklart hur?
 • Varför används just RCP2.6 and RCP8.5?
 • Varför används perioderna 1986-2005, resp 2081-2100? Vore det inte mer naturligt att nyttja perioderna 1979-2011 resp 2012-2100?
 • Media har i stor utsträckning tolkat att rapporten ger besked om at Arktis kommer att bli isfritt före 2100. I rapporten står det dock “A projection of when the Arctic might become nearly ice-free in September in the 21st century cannot be made with confidence for the other scenarios.” Vad kan vara orsaken till att media har missuppfattat rapportens innehåll?

Skapat: 130929

blog/ipccs_rapport_om_arktis.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)