User Tools

Site Tools


blog:japan_kritiseras_foer_nytt_klimatmal

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

blog:japan_kritiseras_foer_nytt_klimatmal [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Japan kritiseras för nytt klimatmål ​ ======
 +
 +Under pågående klimatförhandlingar meddelade Japan, världens femte största utsläppare av koldioxid, att landet tänker höja sina utsläpp till år 2020.
 +
 +Bloomberg skriver att målet, som alltså varit -25 procent till 2020 jämfört med 1990 års nivåer, i stället ser ut att bli en höjning med 3,1 procent.
 +
 +Japans chefsförhandlare under de FN-ledda klimatförhandlingarna i Warszawa, Hiroshi Minami, ska enligt Reuters ha förklarat beslutet så här:
 +
 +    – The new target is based on zero nuclear power in the future. We have to lower our ambition level.
 +
 +Källa: [[http://​supermiljobloggen.se/​nyheter/​2013/​11/​japan-kritiseras-for-nytt-klimatmal|Supermiljöbloggen]]
 +
  
blog/japan_kritiseras_foer_nytt_klimatmal.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)