User Tools

Site Tools


blog:klimatfakta_haller_koll_pa_laenkarna

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
blog:klimatfakta_haller_koll_pa_laenkarna [2014/01/04 14:33]
hib
blog:klimatfakta_haller_koll_pa_laenkarna [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Klimatfakta håller koll på länkarna ====== ====== Klimatfakta håller koll på länkarna ======
  
-Klimatfakta innehåller ​ett mycket stort antal länkar.+Klimatfakta innehåller ​många ​länkar. Det är väldigt irriterande när länkarna inte fungerar. Därför provar jag tjänster kontrollerar länkarna. 
 + 
 +Hittills har jag testat två, som ger väldigt olika resultat: 
 +  * [[http://​www.deadlinkchecker.com/​|DeadLinkChecker]] Rapporterar 130 länkar och att alla fungerar. Verkar lite konstigt... 
 +  * [[http://​www.brokenlinkcheck.com|BrokenLinkCheck.]] Stoppar efter att ha funnit 3000 länkar och rapporterar 8 fel. Men flera av dessa fel var inte fel. 
 + 
 +För söka vidare verkar det som.
  
  
  
  
blog/klimatfakta_haller_koll_pa_laenkarna.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)