User Tools

Site Tools


blog:klimatfakta_har_hittat_hem

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

blog:klimatfakta_har_hittat_hem [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Klimatfakta har hittat hem ======
 +
 +Från och med idag finnas Klimatfakta på adressen www.klimatfakta.info. Och där hör den hemma. Den nya programvaran verkar vara mer stabil och användarvänlig än de tidigare fem(!) försöken.
 +
 +Klimatfakta vänder sig till alla som är intresserade av klimatfrågan utan naturvetenskaplig utbildning och har begränsade kunskaper inom klimatområdet. ​
 +
 +Min ambition är att varje kapitel ska inkludera alla aspekter relevanta ur klimatsynpunkt. Information som är för komplicerad för målgruppen exkluderas, men kan förekomma i fotnot eller i länkad källa. Alla fakta ska ha källuppgift,​ ofta i form av en fotnot.
 +
 +Så här är webben tänkt att utvecklas:
 +  -     ​Definiera ett kapitels område
 +  -     Samla in frågor
 +  -     Samla in relevanta källor
 +  -     ​Skriva en inledning normalt baserad på Wikipedia (svensk och engelsk)
 +  -     ​Komplettera med uppgifter från angivna källor
 +
 +Jag är mycket angelägen om att informera så kortfattat som möjligt. Det ska vara lätt att hitta just de uppgifter som besökaren vill ha tag på. Språket ska enkelt och lättläst. Det ska finnas rimligt med meningsfulla illustrationer. ​
 +
 +Målet är högt satt, men det är också en angelägen uppgift. Hör gärna av dig och tala om vad som kan förbättras och kanske även om vad som är bra. Kom gärna med förslag på texter med källuppgifter och helt utan polemik. Den allför ofta aggressiva tonen i klimatdebatten får inget utrymme i Klimatfakta.
 +
 +Hans Iwan Bratt
 +Klimatfakta
  
blog/klimatfakta_har_hittat_hem.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)