User Tools

Site Tools


blog:klimatfaktas_nya_blogg

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
blog:klimatfaktas_nya_blogg [2013/10/17 10:28]
hib [Klimatfaktas nya blogg]
blog:klimatfaktas_nya_blogg [2019/04/07 13:48] (current)
Line 12: Line 12:
 Av någon oklar anledning finns det två knappar för redigering av inlägg. Funktionen verkar vara densamma. Det finns inga möjligheter för läsare att kommentera eller värdera inlägg. Av någon oklar anledning finns det två knappar för redigering av inlägg. Funktionen verkar vara densamma. Det finns inga möjligheter för läsare att kommentera eller värdera inlägg.
  
-Närmast gäller det att kolla [[https://​www.dokuwiki.org/​security#​web_access_security|säkerheten]]. Den som inte loggat in kan inte ändra i bloggen. ​Kan vem som helst registrera sig och sedan logga in till Klimatfakta?​+Närmast gäller det att kolla [[https://​www.dokuwiki.org/​security#​web_access_security|säkerheten]]. Den som inte loggat in kan inte ändra i bloggen. ​Men nu är det inte längre möjligt att registrera sig som användare.
  
  
blog/klimatfaktas_nya_blogg.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)