User Tools

Site Tools


blog:kraftig_tillvaext_av_arktis_is

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
blog:kraftig_tillvaext_av_arktis_is [2013/10/19 21:19]
hib
blog:kraftig_tillvaext_av_arktis_is [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== ​ Kraftig tillväxt av Arktis is ====== ====== ​ Kraftig tillväxt av Arktis is ======
  
-Nu när den arktiska isen i stort sätt nått sitt minima står det klart att istäcket ökat kraftigt i jämförelse med föregående år. Ökningen motsvarar halva Europa.+{{ :​blog:​sjoeistaecket_augusti_1979-2013.png?​400|}}Nu när den arktiska isen i stort sätt nått sitt minima står det klart att istäcket ökat kraftigt i jämförelse med föregående år. Ökningen motsvarar halva Europa.
  
 Det året istäcket som minst sedan mätningarna började 1979. En lika kraftig återväxt har bara inträffat en gång tidigare. En orsak är den kalla sommaren i Arktis, men strömmar och vind påverkar också. Det året istäcket som minst sedan mätningarna började 1979. En lika kraftig återväxt har bara inträffat en gång tidigare. En orsak är den kalla sommaren i Arktis, men strömmar och vind påverkar också.
blog/kraftig_tillvaext_av_arktis_is.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)