User Tools

Site Tools


blog:layoutproblem

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

blog:layoutproblem [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Layoutproblem ======
 +
 +Jag har inte hittat någon bra metod för att skapa sidor som ser bra ut såväl på normal dataskärm, platta och på en smarttelefon. Det primära problemet är att få nytt avsnitt vid H3. 
 +
 +Om jag lägger text och bild i en tvåkolumers tabell så ser det bra ut på dataskärmen men bildstorleken anpassas inte. Det duger inte då jag vill ha mycket bilder.
 +
 +
 +
  
blog/layoutproblem.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)