User Tools

Site Tools


blog:nature_the_case_of_the_missing_heat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
blog:nature_the_case_of_the_missing_heat [2014/01/24 10:50]
hib
blog:nature_the_case_of_the_missing_heat [2019/04/07 13:48] (current)
Line 11: Line 11:
 Nature skriver allrså att skeptiker och en del vetenskapsmän drar slutsatsen att IPCCs modeller överskattat effekten av växthusgaserna och att uppvärmningen inte blir så stark som befarats. Men det tror inte Jens Ergon på SVT Vetenskap.(([[http://​www.svt.se/​nyheter/​varlden/​klimatforskare-villradiga-vart-tog-uppvarmningen-vagen|Klimatforskare villrådiga:​ vart tog uppvärmningen vägen?]])) Han säger att utvecklingen av temperaturen helt har följt IPCC-forskarnas förutsägelser. Han fortsätter att driva sin egen uppfattning som en av dem som miljörörelsen lyckats placera på SVT. Nature skriver allrså att skeptiker och en del vetenskapsmän drar slutsatsen att IPCCs modeller överskattat effekten av växthusgaserna och att uppvärmningen inte blir så stark som befarats. Men det tror inte Jens Ergon på SVT Vetenskap.(([[http://​www.svt.se/​nyheter/​varlden/​klimatforskare-villradiga-vart-tog-uppvarmningen-vagen|Klimatforskare villrådiga:​ vart tog uppvärmningen vägen?]])) Han säger att utvecklingen av temperaturen helt har följt IPCC-forskarnas förutsägelser. Han fortsätter att driva sin egen uppfattning som en av dem som miljörörelsen lyckats placera på SVT.
  
-{{tag>​[Nature Hiatus IPCC Missing_heat  ​SVT Vetenskap]}}+{{tag>​[Nature Hiatus IPCC Missing_heat  ​SVT_Vetenskap]}}
  
blog/nature_the_case_of_the_missing_heat.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)