User Tools

Site Tools


blog:oeverfloedet_av_fossilbraenslen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
blog:oeverfloedet_av_fossilbraenslen [2014/01/24 10:46]
hib
blog:oeverfloedet_av_fossilbraenslen [2019/04/07 13:48] (current)
Line 13: Line 13:
 //Kunskapen om hur klimathotet kan mötas finns, men den måste kombineras med både realism och politiskt mod. Här kunde Sverige bli ett föregångsland på den internationella arenan.// //Kunskapen om hur klimathotet kan mötas finns, men den måste kombineras med både realism och politiskt mod. Här kunde Sverige bli ett föregångsland på den internationella arenan.//
  
-{{tag>[Fossila bränslen ​Utvecklingsekonmier Kina Indien tvågradersmålet Sverige]}}+{{tag>[Fossila_bränslen ​Utvecklingsekonmier Kina Indien tvågradersmålet Sverige]}}
  
  
  
  
blog/oeverfloedet_av_fossilbraenslen.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)