User Tools

Site Tools


blog:om_ipcc_procentraekning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
blog:om_ipcc_procentraekning [2013/10/19 21:39]
hib
blog:om_ipcc_procentraekning [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Om IPCC procenträkning ======+====== Om IPCCs procenträkning ======
  
 Så har då IPCCs rapport AR5 släppts. Det blir många kommentarer från andra liksom från mig. Den första handlar om missbruket med att ange graden av säkerhet i procent fortsätter. ​ Så har då IPCCs rapport AR5 släppts. Det blir många kommentarer från andra liksom från mig. Den första handlar om missbruket med att ange graden av säkerhet i procent fortsätter. ​
blog/om_ipcc_procentraekning.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)