User Tools

Site Tools


blog:regeringen_avskaffade_koldioxidskatt_nu_oekar_kolanvaendningen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
blog:regeringen_avskaffade_koldioxidskatt_nu_oekar_kolanvaendningen [2013/11/18 23:35]
hib
blog:regeringen_avskaffade_koldioxidskatt_nu_oekar_kolanvaendningen [2019/04/07 13:48] (current)
Line 7: Line 7:
 An­vänd­ning­en av fossilgas ökade med 29 procent för det första halvåret och ko­lan­vänd­ning­en ökade med 46 procent i kraft­vär­me­ver­ken. Kritik riktas nu mot reformen från flera håll. An­vänd­ning­en av fossilgas ökade med 29 procent för det första halvåret och ko­lan­vänd­ning­en ökade med 46 procent i kraft­vär­me­ver­ken. Kritik riktas nu mot reformen från flera håll.
  
-Trots detta planerar ​regeringen ​att till nästa år sänka koldioxidskatten även för värmeproduktion. Den enda skatt som finns på användning av fossila bränslen i kraftvärmeverk i Sverige idag är EU:s utsläppsrätter. Dessa motsvarar dock i nuläget en skatt på endast fyra öre per kilo koldioxidutsläpp,​ jämfört med Sveriges generella koldioxidskatt som ligger på över en krona. EU:s skatt är med andra ord så låg att den knappt gör någon skillnad.+Regeringen ​planerar att till nästa år sänka koldioxidskatten även för värmeproduktion. Den enda skatt som finns på användning av fossila bränslen i kraftvärmeverk i Sverige idag är EU:s utsläppsrätter. Dessa motsvarar dock i nuläget en skatt på endast fyra öre per kilo koldioxidutsläpp,​ jämfört med Sveriges generella koldioxidskatt som ligger på över en krona. EU:s skatt är med andra ord så låg att den knappt gör någon skillnad.
  
 Källa: [[http://​supermiljobloggen.se/​nyheter/​2013/​11/​regeringen-avskaffade-koldioxidskatt-nu-okar-kolanvandningen|Supermiljöbloggen]] Källa: [[http://​supermiljobloggen.se/​nyheter/​2013/​11/​regeringen-avskaffade-koldioxidskatt-nu-okar-kolanvandningen|Supermiljöbloggen]]
blog/regeringen_avskaffade_koldioxidskatt_nu_oekar_kolanvaendningen.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)