User Tools

Site Tools


blog:sjoeisen_vaexer_runt_antarktis_och_i_arktis

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
blog:sjoeisen_vaexer_runt_antarktis_och_i_arktis [2013/10/19 21:26]
hib
blog:sjoeisen_vaexer_runt_antarktis_och_i_arktis [2019/04/07 13:48] (current)
Line 3: Line 3:
 Det har inte sedan mätningarna började varit så mycket sjöis runt Antarktis som nu. Det rapporterar NSIDC. Det har inte sedan mätningarna började varit så mycket sjöis runt Antarktis som nu. Det rapporterar NSIDC.
  
-Årets rekord, som sattes 14 september, är 941.000 kvadratkm över den långsiktiga trenden. Det motsvarar ungefär två Sverige.+{{ :​blog:​sjoeistaecket_augusti_1979-2013.png?​direct&​300|{{ :​blog:​antarktis_sjoeis_130923.jpg?​direct&​300|}}}}Årets rekord, som sattes 14 september, är 941.000 kvadratkm över den långsiktiga trenden. Det motsvarar ungefär två Sverige.
  
 Trenden är tydlig. Mängden sjöis ökar år efter år med några få avbrott. Trenden är tydlig. Mängden sjöis ökar år efter år med några få avbrott.
Line 14: Line 14:
 I klarspråk betyder det att IPCC inte förstår varför isen runt Arktis växer. I klarspråk betyder det att IPCC inte förstår varför isen runt Arktis växer.
  
-Isen växer också mycket kraftigt i norr. Det är nu mer än 2007, 2011 och 2012. Med hänsyn till standardavvikelsen så är årets omfattningen lika stor som när mätningarna började 1997.+{{ :​blog:​arktis_sjoeis_130913.jpg?​direct&​400|}}Isen växer också mycket kraftigt i norr. Det är nu mer än 2007, 2011 och 2012. Med hänsyn till standardavvikelsen så är årets omfattningen lika stor som när mätningarna började 1997.
  
 Mängden sjöis minskar med 0,84-1,28% per år. Skillnaderna är stora från år till år. De beror inte på förändringar i temperaturen utan på stormar och strömmar. Mängden sjöis minskar med 0,84-1,28% per år. Skillnaderna är stora från år till år. De beror inte på förändringar i temperaturen utan på stormar och strömmar.
blog/sjoeisen_vaexer_runt_antarktis_och_i_arktis.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)