User Tools

Site Tools


blog:tyvaerr_fungerar_inte_bloggen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
blog:tyvaerr_fungerar_inte_bloggen [2014/02/01 10:46]
hib skapad
blog:tyvaerr_fungerar_inte_bloggen [2019/04/07 13:48] (current)
Line 3: Line 3:
 Nu med några månaders erfarenhet av DokuWikis bloggsystem så får jag ge upp. Det som avgör saken är att taggningen inte fungerar. Det är i sig inte så allvarligt, men när jag ser hur lite tid utvecklarna lägger på att rätta till felaktigheter så passeras en gräns. ​ Nu med några månaders erfarenhet av DokuWikis bloggsystem så får jag ge upp. Det som avgör saken är att taggningen inte fungerar. Det är i sig inte så allvarligt, men när jag ser hur lite tid utvecklarna lägger på att rätta till felaktigheter så passeras en gräns. ​
  
-Så lösningen blir att återgå till Wordpress.com där jag sedan många år har bloggen hansiwanbratt.wordpress.com. Välkommen dit.+Så lösningen blir att återgå till Wordpress.com där jag sedan många år har bloggen ​[[http://hansiwanbratt.wordpress.com|hansiwanbratt.wordpress.com]]. Välkommen dit.
  
 {{tag>}} {{tag>}}
blog/tyvaerr_fungerar_inte_bloggen.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)