User Tools

Site Tools


blog:vad_styr_temperaturen_i_arktis

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

blog:vad_styr_temperaturen_i_arktis [2019/04/07 13:48]
blog:vad_styr_temperaturen_i_arktis [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Vad styr temperaturen i Arktis? ======
 +Kapitlet om Arktis är reviderat inspirerat av diskussionerna om värmeperioden 1925-1955. IPCC skriver om denna värmeperiod både 2007 (AR4) och 2013 (AR5). Värmen var då lika hög eller möjligen något högre än idag.
 +
 +Dessutom visar det sig att temperaturen steg snabbare på 20- och 30-talen än vad den gjort sedan 1975. 
 +
 +Det är helt klart att den tidigare värmeperioden inte orsakades av koldioxid i atmosfären. Någon annan förklaring har ingen kommit på heller. Det är också okänt varför Arktis temperatur sjönk under 1940-1965.
 +
 +Eftersom det är okänt vad som påverkade förändringen av värmen mellan 1915 till 1965, så kan det givetvis vara samma okända faktorer som styr temperaturen även nu. Koldioxiden betydelse är därmed också oklar.
 +
 +[[http://​www.klimatfakta.info/​doku.php?​id=arktis|Läs mer om Arktis.]]
 +
 +
 +{{tag>​Arktis IPCC AR4 AR5 Koldioxid}}
 +
 +
 +
  
blog/vad_styr_temperaturen_i_arktis.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)