User Tools

Site Tools


blog:varfoer_stiger_temperaturen_foerst_och_koldioxiden_senare

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
blog:varfoer_stiger_temperaturen_foerst_och_koldioxiden_senare [2014/01/04 22:38]
hib
blog:varfoer_stiger_temperaturen_foerst_och_koldioxiden_senare [2019/04/07 13:48] (current)
Line 8: Line 8:
  
 En fördubbling av koldioxidhalten jämfört med den förindustriella nivån ger en temperaturökning på ca 1,2C. Till det kommer andra faktorer som sänker respektive höjer temperaturen. Ökad volym av erosol sänker t.ex. påtagligt temperaturen. En förhöjd mängd vattenånga kan å andra sidan höja temperaturen. En fördubbling av koldioxidhalten jämfört med den förindustriella nivån ger en temperaturökning på ca 1,2C. Till det kommer andra faktorer som sänker respektive höjer temperaturen. Ökad volym av erosol sänker t.ex. påtagligt temperaturen. En förhöjd mängd vattenånga kan å andra sidan höja temperaturen.
- 
- 
- 
- 
  
  
blog/varfoer_stiger_temperaturen_foerst_och_koldioxiden_senare.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)