User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser

Aktuell statistik
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

dev:html

Table of Contents

dev:HTML

Webbar

Tester

HTML1

Video stöds inte. Klarar inte Mimetyperna mp4, ogg. Absolut positionering fungerar inte då kontroll av sidan saknas. Annars fungerar style. Head och <style type=“text/css”> fungerar. Tabell med border, caption och head ok. FORM funkar med MAILTO. <script> funkar.

Bilder ska testas liksom extern CSS-fil.

Test av indrag med grå bakgrund

INDRAG
"big" content

Nyheter
Avsnittet Skatter och Avgifter skapat.
Nytt avsnitt om solen?
Hur snabbt stiger havet?
☛ Nu kan du skriva kommentarer på flera sidor, bl.a. på denna sida.

dev/html.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)