User Tools

Site Tools


ekonomi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ekonomi [2014/08/19 18:44]
hib [Sternrapporten]
ekonomi [2019/04/07 13:48]
Line 1: Line 1:
-====== Ekonomi ====== 
- 
-Klimatet styr i stor utsträckning miljön i ett längre perspektiv och påverkar alla delar av världsekonomin. Ekonomi är inte naturvetenskap och ger därför få invändingsfria sanningar. Denna artikels källor har valts utifrån redovisad emperi. 
- 
-===== Sternrapporten ===== 
- 
-2006 utgavs Stern-rapporten författad av Nicholas Stern.(([[http://​www.bokus.com/​bok/​9780102944204/​stern-review-on-the-economics-of-climate-change|Stern Review on the Economics of Climate Change (2007)]])) (([[http://​www.naturvardsverket.se/​Documents/​publikationer/​620-5711-1.pdf|Sternrapporten – en genomgripande analys av klimatförändringens ekonomi, Sammanfattning,​ Naturvårdsverket (2007) ]])) (([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Stern_report|Stern Review (2014-08-19)]])) 
- 
-<WRAP center round box 90%> 
-Bokpresentationen:​ 
-//In this independent report commissioned by the Treasury, Sir Nicholas Stern, former chief economist of the World Bank, describes the urgent need for action on climate change. Examining the likely environmental and economic impacts, the Stern Review highlights the fact that, while it would take around 1 per cent of GDP to stabilise carbon emissions at manageable levels, not acting on climate change could reduce global GDP by up to 1 per cent. Proposals for the Government response include: creation of a carbon pricing market; legislation to provide for carbon reduction targets; extension of the European Emissions Trading Scheme (EETS) to the US, India and China; creation of new EETS targets of 30 per cent reduction by 2020 and 60 per cent by 2050; and creation of a fund to assist developing counties in addressing climate change.// 
-</​WRAP>​ 
- 
-Stern har i senare sagt att han underskattade riskerna i sin rapport.(([[http://​www.theguardian.com/​environment/​2013/​jan/​27/​nicholas-stern-climate-change-davos|Nicholas Stern: 'I got it wrong on climate change – it's far, far worse'​(2013-01-26) ]])) 
- 
-Sterns rapport har utsatts för kraftig kritik bl.a. från prof  William Nordhaus, Yale University.(([[http://​www.economist.com/​node/​8412943|Shots across the Stern, The economist(2006-12-13) ]])) 
- 
-===== Andra beräkningar ===== 
- 
-Förändringar i klimatet har både positiva och negativa effekter. Även om den negativa effekterna dominerar är de säkerligen inte katastrofala o et globalt perspektiv, åtminstone inte under innevarande århundrade. De ska dock inte underskattas. Världen har alltså mycket att vinna på att motverka klimatförändringarna genom att minska utsläppen av växthusgaser. Koldioxidskatter i alla länder kan vara en lämplig metod. Storleken på skatten kan avgöras med 1) beräkning av koldioxidens skador, 2) hur länge koldioxiden kvarstannar i atmosfären och 3) hur stor vikt som läggs på framtida generationers välfärd. 
-(([[http://​ekonomistas.se/​2014/​04/​02/​hassler-och-krusell-byt-spar-i-klimatforhandlingarna/#​more-18287|Hassler och Krusell: Byt spår i klimatförhandlingarna! (2014-04-02)]])) 
- 
-Även om klimatförändringarna har en global effekt påverkas regioner på olika sätt. För en del länder kan förändringarna innebära ett ekonomiskt uppsving medan andra drabbas av mänskliga, naturmässiga och ekonomiska katastrofer. Klimatförändring är ett område där marknaden inte fungerar. Politiska styrmedel som skatter eller andra politiska beslut är nödvändiga. (([[https://​www.wallenberg.com/​kaw/​forskning/​klimatforandringar-paverkar-landers-ekonomier-olika|Klimatförändringar påverkar länders ekonomier olika, Per Krusell (2014-02-16)]] )) Klimatförändringarna är inte är så stort sett just ekonomiskt sett. (([[http://​sverigesradio.se/​sida/​artikel.aspx?​programid=406&​artikel=5403844|"​Klimathot väntas ha liten inverkan på ekonomin",​ Per Krusell (2013-01-10)]] )) 
- 
-===== Tillväxt ===== 
-Vid tillväxt växer även användningen av naturresurser men också av tjänster. Flertalet ekonomer anser att det inte finns någon entydig koppling mellan ökning av BNP och förbrukningen av naturen. (([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​V%C3%A5r_ekonomi:​_en_introduktion_till_samh%C3%A4llsekonomin|Vår ekonomi, Klas Eklund (2007)]])) 
- 
-FNs klimatpanel IPCC beskriver i den tredje delrapporten i sin femte stora utvärdering "​Climate change 2014: Mitigation of Climate change"​(([[http://​www.ipcc.ch/​report/​ar5/​wg3/​|Climate change 2014: Mitigation of Climate change]])) hur utsläppen av växthusgaser utvecklas och vad som krävs för att minska dessa utsläpp. IPCC:s rapport visar att utsläppsminskningar är förenliga med tillväxt och ökad välfärd.(([[http://​www.mistra-swecia.se/​polopoly_fs/​1.36943!Mistra_nr_3_2014_Webb_%280414%29.pdf|Minskade utsläpp av växthusgaser och ekonomisk tillväxt, Mistra-Swecia (2014)]])) 
- 
- 
- 
-  
- 
- 
- 
- 
-===== Källor ====== 
-  * [[http://​www.ekonomifakta.se/​sv/​Fakta/​Miljo/​|Ekonomifakta:​ Miljö]] 
-  * [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Sternrapporten|Sternrapporten]] ​ 
-  * [[http://​www.regeringen.se/​sb/​d/​8820/​a/​224562|New Climate Economy]] 
- 
- 
  
ekonomi.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)