User Tools

Site Tools


ekonomi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ekonomi [2014/08/19 11:58]
hib [Ekonomi]
ekonomi [2019/04/07 13:48] (current)
Line 5: Line 5:
 ===== Sternrapporten ===== ===== Sternrapporten =====
  
-2006 utgavs Stern-rapporten författad av Nicholas Stern.(([[http://​www.bokus.com/​bok/​9780102944204/​stern-review-on-the-economics-of-climate-change|Stern Review on the Economics of Climate Change (2007)]])) (([[http://​www.naturvardsverket.se/​Documents/​publikationer/​620-5711-1.pdf|Sternrapporten – en genomgripande analys av klimatförändringens ekonomi, Sammanfattning,​ Naturvårdsverket (2007) ]])) +2006 utgavs Stern-rapporten författad av Nicholas Stern.(([[http://​www.bokus.com/​bok/​9780102944204/​stern-review-on-the-economics-of-climate-change|Stern Review on the Economics of Climate Change (2007)]])) (([[http://​www.naturvardsverket.se/​Documents/​publikationer/​620-5711-1.pdf|Sternrapporten – en genomgripande analys av klimatförändringens ekonomi, Sammanfattning,​ Naturvårdsverket (2007) ]])) (([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Stern_report|Stern Review (2014-08-19)]]))
  
 <WRAP center round box 90%> <WRAP center round box 90%>
Line 15: Line 15:
  
 Sterns rapport har utsatts för kraftig kritik bl.a. från prof  William Nordhaus, Yale University.(([[http://​www.economist.com/​node/​8412943|Shots across the Stern, The economist(2006-12-13) ]])) Sterns rapport har utsatts för kraftig kritik bl.a. från prof  William Nordhaus, Yale University.(([[http://​www.economist.com/​node/​8412943|Shots across the Stern, The economist(2006-12-13) ]]))
 +
 +===== Andra beräkningar =====
  
 Förändringar i klimatet har både positiva och negativa effekter. Även om den negativa effekterna dominerar är de säkerligen inte katastrofala o et globalt perspektiv, åtminstone inte under innevarande århundrade. De ska dock inte underskattas. Världen har alltså mycket att vinna på att motverka klimatförändringarna genom att minska utsläppen av växthusgaser. Koldioxidskatter i alla länder kan vara en lämplig metod. Storleken på skatten kan avgöras med 1) beräkning av koldioxidens skador, 2) hur länge koldioxiden kvarstannar i atmosfären och 3) hur stor vikt som läggs på framtida generationers välfärd. Förändringar i klimatet har både positiva och negativa effekter. Även om den negativa effekterna dominerar är de säkerligen inte katastrofala o et globalt perspektiv, åtminstone inte under innevarande århundrade. De ska dock inte underskattas. Världen har alltså mycket att vinna på att motverka klimatförändringarna genom att minska utsläppen av växthusgaser. Koldioxidskatter i alla länder kan vara en lämplig metod. Storleken på skatten kan avgöras med 1) beräkning av koldioxidens skador, 2) hur länge koldioxiden kvarstannar i atmosfären och 3) hur stor vikt som läggs på framtida generationers välfärd.
Line 38: Line 40:
   * [[http://​www.regeringen.se/​sb/​d/​8820/​a/​224562|New Climate Economy]]   * [[http://​www.regeringen.se/​sb/​d/​8820/​a/​224562|New Climate Economy]]
  
 +===== Synpunkter? ===== 
 +<​html>​ 
 +<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=ekonomi"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​ 
 +<​script>​ 
 +  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){ 
 +  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​ 
 +  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m) 
 +  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​ 
 +  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​ 
 +  ga('​send',​ '​pageview'​);​ 
 +</​script>​ 
 +<!-- Index --> 
 +</​html>​
  
ekonomi.1408442329.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)