User Tools

Site Tools


eu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

eu [2015/01/17 22:58]
hib [Källor]
eu [2019/04/07 13:48]
Line 1: Line 1:
-====== EU ====== 
- 
-===== Europeiska parlamentet ===== 
-==== Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ==== 
-Parlamentets utskott för Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet är också ansvarit för klimatåtgärder. Svenska deltagare är 
-  * [[http://​www.europarl.europa.eu/​meps/​sv/​124991/​JYTTE_GUTELAND_home.html|Jytte Guteland (s)]] 
-  * [[http://​www.europarl.europa.eu/​meps/​sv/​128588/​LINNEA_ENGSTROM_home.html|Linnéa Engström (mp)]] 
- 
-[[http://​www.europarl.europa.eu/​committees/​sv/​ENVI/​home.html|ENVI Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet]] 
- 
-  
- 
-Sammanträdeshandlingar 
-  
-===== Europeiska rådet ===== 
- 
-[[http://​www.european-council.europa.eu/​home-page.aspx?​lang=sv|Aktuella frågor]]\\ 
-[[http://​www.consilium.europa.eu/​meetings?​lang=sv|Kommande möten]] 
- 
-==== Europeiska rådet, 23-10-2014 - 24-10-2014 ==== 
-Dagordning(([[http://​register.consilium.europa.eu/​content/​out?​PUB_DOC=%3E0&​RESULTSET=1&​DOC_SUBJECT_PRIM=OJ/​CONS&​lang=SV&​i=AGNDCONS&​ROWSPP=25&​ORDERBY=DOC_DATE%20DESC&​DOC_LANCD=SV&​typ=SET&​NRROWS=500&​TARGET_YEAR=2014|Dagordning (2014-10-22) ]])) 
-1. Diskussion med Europaparlamentets ordförande\\ 
-2. Godkännande av dagordningen\\ 
-3. Ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030\\ 
-4. Ekonomiska frågor\\ 
-5. Övriga frågor\\ 
-6. Europeiska rådets beslut om utnämning av Europeiska kommissionen (dok. EUCO 199/14)\\ 
-7. Godkännande av slutsatserna (dok. EUCO 169/14)\\ 
-8. Godkännande av protokollet från Europeiska rådets möte den 30 augusti 2014 
-(dok. EUCO 168/14)\\ 
- 
-  * [[http://​hansiwanbratt.wordpress.com/​2014/​10/​23/​kommer-europeiska-radet-enas-om-klimatpolitiken/​|Kommer Europeiska rådet enas om klimatpolitiken?​]] 
-  * [[http://​www.consilium.europa.eu/​homepage/​highlights/​european-council-to-focus-on-the-2030-climate-and-energy-policy-framework?​lang=sv|European Council to focus on the 2030 climate and energy policy framework ]] 
-  * [[http://​www.european-council.europa.eu/​council-meetings?​meeting=f02588fd-757c-4697-a2cc-8af00f65ff7c&​tab=News&​lang=sv|Europeiska rådet 23-10-2014 - 24-10-2014, För media]] 
-  * [[http://​www.euractiv.com/​sections/​energy/​german-industry-issues-stark-warning-ahead-eu-climate-summit-309377|German industry issues stark warning ahead of EU climate summit]] 
- 
- 
-====  Miljörådet ​ ==== 
-Rådet (miljö) ansvarar för EU:s miljöpolitik,​ bl.a. miljöskydd,​ varsam resursanvändning och skydd av människors hälsa. Det behandlar också internationella miljöfrågor,​ särskilt på klimatförändringsområdet.(([[http://​www.consilium.europa.eu/​policies/​env?​lang=sv|Miljö]])) 
- 
-=== Miljöfrågor === 
-Mötessammandrag,​ kommande möten, pressmeddeladen,​ miljöpolitiska dokument. 
- 
-=== Möten === 
-[[http://​www.regeringen.se/​sb/​d/​12732/​a/​248470|Kommenterad dagordning inför miljörådet den 28 oktober 2014]] 
- 
- 
- 
-==== Källor ==== 
-  * [[http://​www.consilium.europa.eu/​homepage?​lang=sv|Europeiska undionens råd]] 
- 
-===== EU-kommissionen ===== 
- 
-[{{::​eu-kommissionen_2014.jpg?​400 |EUs ordförande med sitt förslag till EU-kommission }}] 
-<​html><​hr></​html>​ 
-[{{ ::​jean-claude_juncker.jpg?​200 
-|Jean-Claude Junker<​html><​br><​span style="​font-size:​9px;">​Bild:​ <a href=" 
-http://​www.flickr.com/​photos/​eppofficial/​12995014393/​ 
-"> 
-Jean-Claude Juncker 
-</a> av <a href=" 
-https://​commons.wikimedia.org/​wiki/​User:​McZusatz 
-"> 
-McZusatz 
-<​a> ​ 
-Licens:<​a href=" 
-http://​creativecommons.org/​licenses/​by/​2.0 
-"> 
-CC BY 2.0 
-</​a></​span></​html>​}}] 
- 
-Den nya ordföranden(([[|President på engelska]])) för EU-kommissionen(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Europeiska_kommissionen#​Ordf.C3.B6rande.2C_h.C3.B6ga_representanten_och_vice_ordf.C3.B6rande|Europeiska kommissionens ordförande,​ Wikipeda (2014-09-11)]])) Jean-Claude Juncker(([[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Jean-Claude_Juncker|Jean-Claude Juncker, Wikipedia]])) har beslutat att omorganisera hanteringen av klimatfrågor inom kommissionen(([[http://​www.europeanvoice.com/​article/​is-environment-off-the-commissions-agenda/​|european voice]])): 
-  * Energi Union, ansvarig Maroš Šefčovič,​ vice president i kommissionen(([[http://​ec.europa.eu/​commission/​2014-2019/​sefcovic_en|Maroš Šefčovič]])) med ledamöterna 
-  * Energi och klimat, Miguel Arias Cañete, Spanien 
-  * Miljö, hav och fiskeri, Karmenu Vella, Malta 
-  * Jordbruk, Phil Hogan, Irland 
-  * "​regional policy",​ Corina Creţu, Rumänien 
-  * Vetenskap och innovationer,​ Carlos Moedas, Portugal 
- 
-[{{ ::​maros_sefcovic.jpg?​300|Maroš Šefčovič}}]Klimat och energi är ett av 10 prioriterade områden.[[http://​ec.europa.eu/​about/​juncker-commission/​priorities/​index_en.htm|A Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy]] ​ 
- 
-== Källor == 
-  * [[http://​ec.europa.eu/​index_sv.htm|EU-kommissionen (2014-09-11)]] 
-  * [[http://​europa.eu/​rapid/​press-release_IP-14-984_en.htm|The Juncker Commission: A strong and experienced team standing for change (2014-09-10)]] 
-  * [[http://​ec.europa.eu/​about/​juncker-commission/​|Towards the Juncker Commission (2014-09-11)]] 
-  * [[http://​ec.europa.eu/​about/​juncker-commission/​docs/​bratusek_en.pdf|Vice-President for Energy Union]] 
-<​html><​hr></​html>​ 
- 
-===== Europeiska unionens medlemsländer ===== 
-[{{ ::​global_investments_in_renewable_energy.jpg?​400|Renewable Energy in Decline, http://​wattsupwiththat.com/​2014/​03/​01/​renewable-energy-in-decline/#​more-104114}}]Investeringar i förnyelsebara energikällor minskar. Det har visat sig att statsunderstöd till sådan energi inte håller. Bidragen uppgift i Tyskland till 140 miljarder doller och i Spanien till 34 miljarder dollar. Priserna för elektricitet och gas i Europa blev dubbelt så stora som i USA. 
-<​html><​hr></​html>​ 
- 
-==== Källor ==== 
-  * [[http://​cleantechnica.com/​2014/​02/​27/​national-renewable-energy-subsidy-schemes-nearing-end-eu/#​VbCiqE2U6uyAHOXw.99|National Renewable Energy Subsidy Schemes Nearing An End In The EU (2014-03-16)]] 
- 
-===== Tyskland ===== 
-Energin i Tyskland kommer primärt från fossilt bränsle, kärnkraftverk,​ biomassa (skog och bioodling), vid, vatten och sol.  Tyskland har för avsikt att avveckla användningen av kärnkraft 2022. Många anläggningar har stängts. Det antas att fossilt bränsle, vindkraft, solpaneler, biobränsle och energiimport från Frankrike och energisparande ska räcka för att ersätta kärnkraften. (([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Energy_in_Germany|Energy in Germany (2014-01-17)]])) 
- 
-När Tyskland hade presidentskapet för EU 2007, fastställde man en klimat- och energilag kallad "​20-20-20"​ som skulle vara uppfylld år 2020. Lagen innehåller följande bestämmelser 
-  * en 20-procentig minskning av utsläppen av växthusgaser jämfört med 1990 års nivå 
-  * 20 procent av EUs energikonsumtion ska produceras av förnyelsebara bränslen 
-  * 20-procentig förbättring av EUs energieffektivitet.(([[http://​www.spiegel.de/​international/​europe/​european-commission-move-away-from-climate-protection-goals-a-943664.html|Green Fade-Out: Europe to Ditch Climate Protection Goals (2014-01-15)]])) 
- 
-[{{ ::​tyskland_energiproduktion.png?​400|Destatis,​ Tyskland, https://​www.destatis.de/​EN/​FactsFigures/​EconomicSectors/​Energy/​Production/​Tables/​GrossElectricityProduction.html}}] 
-<​html><​hr></​html>​ 
-==== Källor ==== 
-  *  [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Energy_in_Germany|Energy in Germany (2014-03-16)]] 
-  *  [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Renewable_energy_in_Germany|Renewable energy in Germany (2014-03-16)]] 
-  *  [[http://​www.spiegel.de/​international/​europe/​european-commission-move-away-from-climate-protection-goals-a-943664.html|Green Fade-Out: Europe to Ditch Climate Protection Goals (2014-01-15)]] 
-  *   ​[[http://​www.spiegel.de/​international/​germany/​commentary-why-germany-is-waging-its-green-revolution-wrong-a-929693.html|Reality Check: Germany'​s Defective Green Energy Game Plan (2013-10-25)]] 
-  *   ​[[http://​www.spiegel.de/​international/​business/​wind-power-investments-in-germany-proving-riskier-than-thought-a-946367.html|Gone With the Wind: Weak Returns Cripple German Renewables ((2014-01-30))]] 
-  *   ​[[http://​euobserver.com/​environment/​123172|EU commissioner clashes with Germany on energy subsidies (2014-02-18)]] 
-  
-===== Spanien ===== 
- 
-Den spanska regeringen har presenterat ett förslag om att minska subventionerna till förnyelsebar energi. Reduktionen kan överskrida 2 miljarder. 
- 
-Under lång tid har kostnaden för elen i Spanien varit högre än vad man fått in från konsumenter och företag, vilket skapat stora underskott i statskassan. Underskottet beräknas vara omkring 30 miljarder euro. Nästan 40% av landets installerade vindkraft skulle enligt det nya förslaget få helt stoppade subventioner.(([[http://​online.wsj.com/​news/​articles/​SB10001424052702304851104579361103986679382|Spain Gets Specific on Cuts to Renewable-Energy Subsidies, Wall Street Journal (2014-02-03)]])) (([[http://​online.wsj.com/​article/​BT-CO-20140227-709441.html|Acciona Swings to Record $2.7 Billion Loss on Energy Reform (2014-02-27)]] )) 
- 
-===== Polen ===== 
- 
-Polens premiärminister har meddelat EU att Polsen inte accepterar klimatpolitik som leder till höjda energipriser för Polen. (([[http://​www.thenews.pl/​1/​10/​Artykul/​183478,​Poland-to-draw-red-line-on-EU-climate-change-targets|Poland to draw red line on EU climate change targets (2014-10-07) ]])) 
-===== Visegrad Group ===== 
-Visegrádgruppen (engelska Visegrad Group, även Visegrad Four eller V4) är en mellanstatlig organisation för stater i Centraleuropa. Organisationen bildades 1991. Medlemsländerna är Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern.(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Visegradgruppen|Visegradgruppen,​ Wikipedia]] )) (([[http://​www.visegradgroup.eu/​about|About the Visegrad Group]] )) Namnet V4+ inkluderar även Bulgarien och Rumänien. 
- 
-I ett gemensamt uttalande 2014-09-30 säger V4+ att EUs 2030 Framwork för klimat och energi måste ändras så att målen är realistiska och teknikneutrala. EUs beslut bör inte vara bindande för medlemsstaterna.(([[http://​www.visegradgroup.eu/​calendar/​2014/​joint-statement|Joint Statement from Meeting of the ministers of Environment of Visegrad Group (14-09-30) ]] )) (([[http://​www.rtcc.org/​2014/​10/​01/​six-eu-states-cast-doubt-on-proposed-2030-climate-goals/#​sthash.Z8LT66j8.dpuf|Six EU states cast doubt on proposed 2030 climate goals (14-10-01) ]] )) 
- 
-===== Synpunkter? ===== 
-<​html>​ 
-<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=eu"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​ 
-<​script>​ 
-  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){ 
-  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​ 
-  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m) 
-  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​ 
-  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​ 
-  ga('​send',​ '​pageview'​);​ 
-</​script>​ 
-<!-- Index --> 
-</​html>​ 
- 
- 
- 
- 
  
eu.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)