User Tools

Site Tools


eu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
eu [2014/10/23 11:37]
hib [Rådet (miljö)/miljörådet 28/10/2014]
eu [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== EU ====== ====== EU ======
  
 +===== Europeiska parlamentet =====
 +==== Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ====
 +Parlamentets utskott för Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet är också ansvarit för klimatåtgärder. Svenska deltagare är
 +  * [[http://​www.europarl.europa.eu/​meps/​sv/​124991/​JYTTE_GUTELAND_home.html|Jytte Guteland (s)]]
 +  * [[http://​www.europarl.europa.eu/​meps/​sv/​128588/​LINNEA_ENGSTROM_home.html|Linnéa Engström (mp)]]
 +
 +[[http://​www.europarl.europa.eu/​committees/​sv/​ENVI/​home.html|ENVI Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet]]
 +
 + 
 +
 +Sammanträdeshandlingar
 + 
 ===== Europeiska rådet ===== ===== Europeiska rådet =====
  
-Kommande möten(([[http://​www.consilium.europa.eu/​meetings?​lang=sv|Kommande möten]]))+[[http://​www.european-council.europa.eu/​home-page.aspx?​lang=sv|Aktuella frågor]]\\ 
 +[[http://​www.consilium.europa.eu/​meetings?​lang=sv|Kommande möten]]
  
 ==== Europeiska rådet, 23-10-2014 - 24-10-2014 ==== ==== Europeiska rådet, 23-10-2014 - 24-10-2014 ====
Line 16: Line 29:
 8. Godkännande av protokollet från Europeiska rådets möte den 30 augusti 2014 8. Godkännande av protokollet från Europeiska rådets möte den 30 augusti 2014
 (dok. EUCO 168/14)\\ (dok. EUCO 168/14)\\
 +
 +  * [[http://​hansiwanbratt.wordpress.com/​2014/​10/​23/​kommer-europeiska-radet-enas-om-klimatpolitiken/​|Kommer Europeiska rådet enas om klimatpolitiken?​]]
 +  * [[http://​www.consilium.europa.eu/​homepage/​highlights/​european-council-to-focus-on-the-2030-climate-and-energy-policy-framework?​lang=sv|European Council to focus on the 2030 climate and energy policy framework ]]
 +  * [[http://​www.european-council.europa.eu/​council-meetings?​meeting=f02588fd-757c-4697-a2cc-8af00f65ff7c&​tab=News&​lang=sv|Europeiska rådet 23-10-2014 - 24-10-2014, För media]]
 +  * [[http://​www.euractiv.com/​sections/​energy/​german-industry-issues-stark-warning-ahead-eu-climate-summit-309377|German industry issues stark warning ahead of EU climate summit]]
 +
  
 ====  Miljörådet ​ ==== ====  Miljörådet ​ ====
Line 24: Line 43:
  
 === Möten === === Möten ===
-28/10/2014+[[http://www.regeringen.se/​sb/​d/​12732/​a/​248470|Kommenterad dagordning inför miljörådet den 28 oktober ​2014]]
  
  
Line 33: Line 52:
 ===== EU-kommissionen ===== ===== EU-kommissionen =====
  
-[{{::​eu-kommissionen_2014.jpg?​300 |EUs ordförande med sitt förslag till EU-kommission }}]+[{{::​eu-kommissionen_2014.jpg?​400 |EUs ordförande med sitt förslag till EU-kommission }}]
 <​html><​hr></​html>​ <​html><​hr></​html>​
-[{{ ::​jean-claude_juncker.jpg?​100|Jean-Claude Juncker}}]Den nya ordföranden(([[President på engelska]])) för EU-kommissionen(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Europeiska_kommissionen#​Ordf.C3.B6rande.2C_h.C3.B6ga_representanten_och_vice_ordf.C3.B6rande|Europeiska kommissionens ordförande,​ Wikipeda (2014-09-11)]])) Jean-Claude Juncker(([[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Jean-Claude_Juncker|Jean-Claude Juncker, Wikipedia]])) har beslutat att omorganisera hanteringen av klimatfrågor inom kommissionen(([[http://​www.europeanvoice.com/​article/​is-environment-off-the-commissions-agenda/​|european voice]])):​ +[{{ ::​jean-claude_juncker.jpg?​200 
-  * Klimat och miljöAlenka Bratušek(([[https://en.wikipedia.org/wiki/Alenka_Bratu%C5%A1ek|Alenka Bratušek, Wikipedia]])), Slovenien, ​ vice ordförande,​ ansvarig för team '​Energy Union' ​med ledamöterna+|Jean-Claude Junker<​html><​br><​span style="​font-size:​9px;">​Bild:​ <a href="​ 
 +http://​www.flickr.com/​photos/​eppofficial/​12995014393/​ 
 +">​ 
 +Jean-Claude Juncker 
 +</a> av <a href="​ 
 +https://​commons.wikimedia.org/​wiki/​User:​McZusatz 
 +">​ 
 +McZusatz 
 +<a>  
 +Licens:<​a href="​ 
 +http://​creativecommons.org/​licenses/​by/​2.0 
 +">​ 
 +CC BY 2.0 
 +</​a></​span></​html>​}}] 
 + 
 +Den nya ordföranden(([[|President på engelska]])) för EU-kommissionen(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Europeiska_kommissionen#​Ordf.C3.B6rande.2C_h.C3.B6ga_representanten_och_vice_ordf.C3.B6rande|Europeiska kommissionens ordförande,​ Wikipeda (2014-09-11)]])) Jean-Claude Juncker(([[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Jean-Claude_Juncker|Jean-Claude Juncker, Wikipedia]])) har beslutat att omorganisera hanteringen av klimatfrågor inom kommissionen(([[http://​www.europeanvoice.com/​article/​is-environment-off-the-commissions-agenda/​|european voice]])):​ 
 +  * Energi Unionansvarig Maroš Šefčovič,​ vice president i kommissionen(([[http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/​sefcovic_en|Maroš Šefčovič]])) med ledamöterna
   * Energi och klimat, Miguel Arias Cañete, Spanien   * Energi och klimat, Miguel Arias Cañete, Spanien
   * Miljö, hav och fiskeri, Karmenu Vella, Malta   * Miljö, hav och fiskeri, Karmenu Vella, Malta
Line 42: Line 77:
   * "​regional policy",​ Corina Creţu, Rumänien   * "​regional policy",​ Corina Creţu, Rumänien
   * Vetenskap och innovationer,​ Carlos Moedas, Portugal   * Vetenskap och innovationer,​ Carlos Moedas, Portugal
- 
  
 [{{ ::​maros_sefcovic.jpg?​300|Maroš Šefčovič}}]Klimat och energi är ett av 10 prioriterade områden.[[http://​ec.europa.eu/​about/​juncker-commission/​priorities/​index_en.htm|A Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy]] ​ [{{ ::​maros_sefcovic.jpg?​300|Maroš Šefčovič}}]Klimat och energi är ett av 10 prioriterade områden.[[http://​ec.europa.eu/​about/​juncker-commission/​priorities/​index_en.htm|A Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy]] ​
 +<​html><​hr></​html>​
  
-Kommissionär för energi- och klimatfrågor är Maroš Šefčovič från Solvakien.  +== Källor ==
-(([[http://​www.euractiv.com/​sections/​energy/​sefcovic-tells-meps-he-has-vision-eus-energy-union-309359|Šefčovič tells MEPs he has a vision for EU’s Energy Union (2014-10-21) ]])) (([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Maro%C5%A1_%C5%A0ef%C4%8Dovi%C4%8D]|Maroš Šefčovič]])) (([[http://​www.euractiv.com/​sections/​eu-priorities-2020/​canete-safe-after-epp-socialist-deal-bratusek-out-309041|Cañete safe after EPP-Socialist deal, but Bratušek is out, EurActive (2014-10-08) ]])) +
- +
-==== Källor ​====+
   * [[http://​ec.europa.eu/​index_sv.htm|EU-kommissionen (2014-09-11)]]   * [[http://​ec.europa.eu/​index_sv.htm|EU-kommissionen (2014-09-11)]]
   * [[http://​europa.eu/​rapid/​press-release_IP-14-984_en.htm|The Juncker Commission: A strong and experienced team standing for change (2014-09-10)]]   * [[http://​europa.eu/​rapid/​press-release_IP-14-984_en.htm|The Juncker Commission: A strong and experienced team standing for change (2014-09-10)]]
Line 70: Line 102:
   * 20 procent av EUs energikonsumtion ska produceras av förnyelsebara bränslen   * 20 procent av EUs energikonsumtion ska produceras av förnyelsebara bränslen
   * 20-procentig förbättring av EUs energieffektivitet.(([[http://​www.spiegel.de/​international/​europe/​european-commission-move-away-from-climate-protection-goals-a-943664.html|Green Fade-Out: Europe to Ditch Climate Protection Goals (2014-01-15)]]))   * 20-procentig förbättring av EUs energieffektivitet.(([[http://​www.spiegel.de/​international/​europe/​european-commission-move-away-from-climate-protection-goals-a-943664.html|Green Fade-Out: Europe to Ditch Climate Protection Goals (2014-01-15)]]))
 +
 +[{{ ::​tyskland_energiproduktion.png?​400|Destatis,​ Tyskland, https://​www.destatis.de/​EN/​FactsFigures/​EconomicSectors/​Energy/​Production/​Tables/​GrossElectricityProduction.html}}]
 +<​html><​hr></​html>​
 ==== Källor ==== ==== Källor ====
   *  [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Energy_in_Germany|Energy in Germany (2014-03-16)]]   *  [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Energy_in_Germany|Energy in Germany (2014-03-16)]]
Line 92: Line 127:
 I ett gemensamt uttalande 2014-09-30 säger V4+ att EUs 2030 Framwork för klimat och energi måste ändras så att målen är realistiska och teknikneutrala. EUs beslut bör inte vara bindande för medlemsstaterna.(([[http://​www.visegradgroup.eu/​calendar/​2014/​joint-statement|Joint Statement from Meeting of the ministers of Environment of Visegrad Group (14-09-30) ]] )) (([[http://​www.rtcc.org/​2014/​10/​01/​six-eu-states-cast-doubt-on-proposed-2030-climate-goals/#​sthash.Z8LT66j8.dpuf|Six EU states cast doubt on proposed 2030 climate goals (14-10-01) ]] )) I ett gemensamt uttalande 2014-09-30 säger V4+ att EUs 2030 Framwork för klimat och energi måste ändras så att målen är realistiska och teknikneutrala. EUs beslut bör inte vara bindande för medlemsstaterna.(([[http://​www.visegradgroup.eu/​calendar/​2014/​joint-statement|Joint Statement from Meeting of the ministers of Environment of Visegrad Group (14-09-30) ]] )) (([[http://​www.rtcc.org/​2014/​10/​01/​six-eu-states-cast-doubt-on-proposed-2030-climate-goals/#​sthash.Z8LT66j8.dpuf|Six EU states cast doubt on proposed 2030 climate goals (14-10-01) ]] ))
  
 +===== Synpunkter? ===== 
 +<​html>​ 
 +<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=eu"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​ 
 +<​script>​ 
 +  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){ 
 +  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​ 
 +  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m) 
 +  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​ 
 +  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​ 
 +  ga('​send',​ '​pageview'​);​ 
 +</​script>​ 
 +<!-- Index --> 
 +</​html>​
  
  
eu.1414057070.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)