User Tools

Site Tools


eu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
eu [2014/10/28 11:51]
hib [Europeiska rådet]
eu [2019/04/07 13:48] (current)
Line 52: Line 52:
 ===== EU-kommissionen ===== ===== EU-kommissionen =====
  
-[{{::​eu-kommissionen_2014.jpg?​300 |EUs ordförande med sitt förslag till EU-kommission }}]+[{{::​eu-kommissionen_2014.jpg?​400 |EUs ordförande med sitt förslag till EU-kommission }}]
 <​html><​hr></​html>​ <​html><​hr></​html>​
-[{{ ::​jean-claude_juncker.jpg?​100|Jean-Claude Juncker}}]Den nya ordföranden(([[President på engelska]])) för EU-kommissionen(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Europeiska_kommissionen#​Ordf.C3.B6rande.2C_h.C3.B6ga_representanten_och_vice_ordf.C3.B6rande|Europeiska kommissionens ordförande,​ Wikipeda (2014-09-11)]])) Jean-Claude Juncker(([[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Jean-Claude_Juncker|Jean-Claude Juncker, Wikipedia]])) har beslutat att omorganisera hanteringen av klimatfrågor inom kommissionen(([[http://​www.europeanvoice.com/​article/​is-environment-off-the-commissions-agenda/​|european voice]])):​ +[{{ ::​jean-claude_juncker.jpg?​200 
-  * Klimat och miljöAlenka Bratušek(([[https://en.wikipedia.org/wiki/Alenka_Bratu%C5%A1ek|Alenka Bratušek, Wikipedia]])), Slovenien, ​ vice ordförande,​ ansvarig för team '​Energy Union' ​med ledamöterna+|Jean-Claude Junker<​html><​br><​span style="​font-size:​9px;">​Bild:​ <a href="​ 
 +http://​www.flickr.com/​photos/​eppofficial/​12995014393/​ 
 +">​ 
 +Jean-Claude Juncker 
 +</a> av <a href="​ 
 +https://​commons.wikimedia.org/​wiki/​User:​McZusatz 
 +">​ 
 +McZusatz 
 +<a>  
 +Licens:<​a href="​ 
 +http://​creativecommons.org/​licenses/​by/​2.0 
 +">​ 
 +CC BY 2.0 
 +</​a></​span></​html>​}}] 
 + 
 +Den nya ordföranden(([[|President på engelska]])) för EU-kommissionen(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Europeiska_kommissionen#​Ordf.C3.B6rande.2C_h.C3.B6ga_representanten_och_vice_ordf.C3.B6rande|Europeiska kommissionens ordförande,​ Wikipeda (2014-09-11)]])) Jean-Claude Juncker(([[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Jean-Claude_Juncker|Jean-Claude Juncker, Wikipedia]])) har beslutat att omorganisera hanteringen av klimatfrågor inom kommissionen(([[http://​www.europeanvoice.com/​article/​is-environment-off-the-commissions-agenda/​|european voice]])):​ 
 +  * Energi Unionansvarig Maroš Šefčovič,​ vice president i kommissionen(([[http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/​sefcovic_en|Maroš Šefčovič]])) med ledamöterna
   * Energi och klimat, Miguel Arias Cañete, Spanien   * Energi och klimat, Miguel Arias Cañete, Spanien
   * Miljö, hav och fiskeri, Karmenu Vella, Malta   * Miljö, hav och fiskeri, Karmenu Vella, Malta
Line 61: Line 77:
   * "​regional policy",​ Corina Creţu, Rumänien   * "​regional policy",​ Corina Creţu, Rumänien
   * Vetenskap och innovationer,​ Carlos Moedas, Portugal   * Vetenskap och innovationer,​ Carlos Moedas, Portugal
- 
  
 [{{ ::​maros_sefcovic.jpg?​300|Maroš Šefčovič}}]Klimat och energi är ett av 10 prioriterade områden.[[http://​ec.europa.eu/​about/​juncker-commission/​priorities/​index_en.htm|A Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy]] ​ [{{ ::​maros_sefcovic.jpg?​300|Maroš Šefčovič}}]Klimat och energi är ett av 10 prioriterade områden.[[http://​ec.europa.eu/​about/​juncker-commission/​priorities/​index_en.htm|A Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy]] ​
 +<​html><​hr></​html>​
  
-Kommissionär för energi- och klimatfrågor är Maroš Šefčovič från Solvakien.  +== Källor ==
-(([[http://​www.euractiv.com/​sections/​energy/​sefcovic-tells-meps-he-has-vision-eus-energy-union-309359|Šefčovič tells MEPs he has a vision for EU’s Energy Union (2014-10-21) ]])) (([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Maro%C5%A1_%C5%A0ef%C4%8Dovi%C4%8D]|Maroš Šefčovič]])) (([[http://​www.euractiv.com/​sections/​eu-priorities-2020/​canete-safe-after-epp-socialist-deal-bratusek-out-309041|Cañete safe after EPP-Socialist deal, but Bratušek is out, EurActive (2014-10-08) ]])) +
- +
-==== Källor ​====+
   * [[http://​ec.europa.eu/​index_sv.htm|EU-kommissionen (2014-09-11)]]   * [[http://​ec.europa.eu/​index_sv.htm|EU-kommissionen (2014-09-11)]]
   * [[http://​europa.eu/​rapid/​press-release_IP-14-984_en.htm|The Juncker Commission: A strong and experienced team standing for change (2014-09-10)]]   * [[http://​europa.eu/​rapid/​press-release_IP-14-984_en.htm|The Juncker Commission: A strong and experienced team standing for change (2014-09-10)]]
Line 89: Line 102:
   * 20 procent av EUs energikonsumtion ska produceras av förnyelsebara bränslen   * 20 procent av EUs energikonsumtion ska produceras av förnyelsebara bränslen
   * 20-procentig förbättring av EUs energieffektivitet.(([[http://​www.spiegel.de/​international/​europe/​european-commission-move-away-from-climate-protection-goals-a-943664.html|Green Fade-Out: Europe to Ditch Climate Protection Goals (2014-01-15)]]))   * 20-procentig förbättring av EUs energieffektivitet.(([[http://​www.spiegel.de/​international/​europe/​european-commission-move-away-from-climate-protection-goals-a-943664.html|Green Fade-Out: Europe to Ditch Climate Protection Goals (2014-01-15)]]))
 +
 +[{{ ::​tyskland_energiproduktion.png?​400|Destatis,​ Tyskland, https://​www.destatis.de/​EN/​FactsFigures/​EconomicSectors/​Energy/​Production/​Tables/​GrossElectricityProduction.html}}]
 +<​html><​hr></​html>​
 ==== Källor ==== ==== Källor ====
   *  [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Energy_in_Germany|Energy in Germany (2014-03-16)]]   *  [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Energy_in_Germany|Energy in Germany (2014-03-16)]]
Line 111: Line 127:
 I ett gemensamt uttalande 2014-09-30 säger V4+ att EUs 2030 Framwork för klimat och energi måste ändras så att målen är realistiska och teknikneutrala. EUs beslut bör inte vara bindande för medlemsstaterna.(([[http://​www.visegradgroup.eu/​calendar/​2014/​joint-statement|Joint Statement from Meeting of the ministers of Environment of Visegrad Group (14-09-30) ]] )) (([[http://​www.rtcc.org/​2014/​10/​01/​six-eu-states-cast-doubt-on-proposed-2030-climate-goals/#​sthash.Z8LT66j8.dpuf|Six EU states cast doubt on proposed 2030 climate goals (14-10-01) ]] )) I ett gemensamt uttalande 2014-09-30 säger V4+ att EUs 2030 Framwork för klimat och energi måste ändras så att målen är realistiska och teknikneutrala. EUs beslut bör inte vara bindande för medlemsstaterna.(([[http://​www.visegradgroup.eu/​calendar/​2014/​joint-statement|Joint Statement from Meeting of the ministers of Environment of Visegrad Group (14-09-30) ]] )) (([[http://​www.rtcc.org/​2014/​10/​01/​six-eu-states-cast-doubt-on-proposed-2030-climate-goals/#​sthash.Z8LT66j8.dpuf|Six EU states cast doubt on proposed 2030 climate goals (14-10-01) ]] ))
  
 +===== Synpunkter? ===== 
 +<​html>​ 
 +<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=eu"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​ 
 +<​script>​ 
 +  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){ 
 +  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​ 
 +  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m) 
 +  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​ 
 +  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​ 
 +  ga('​send',​ '​pageview'​);​ 
 +</​script>​ 
 +<!-- Index --> 
 +</​html>​
  
  
eu.1414493490.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)