User Tools

Site Tools


faq_om_klimatfakta

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
faq_om_klimatfakta [2014/03/15 20:45]
hib [Vem riktar sog Klimatfakta till?]
faq_om_klimatfakta [2019/04/07 13:48] (current)
Line 18: Line 18:
 Alla uppgifter förses med källa. Det betyder inte att källans text är reproducerad,​ utan texten ofta är den nedkortad och förenklas. De källor som behandlar stora delar av klimatområdet finns på sidan [[http://​www.klimatfakta.info/​doku.php?​id=kallor|Källor]]. Dessutom finns uppgifter om källor i anslutning till respektive avsnitt. ​ Alla uppgifter förses med källa. Det betyder inte att källans text är reproducerad,​ utan texten ofta är den nedkortad och förenklas. De källor som behandlar stora delar av klimatområdet finns på sidan [[http://​www.klimatfakta.info/​doku.php?​id=kallor|Källor]]. Dessutom finns uppgifter om källor i anslutning till respektive avsnitt. ​
  
-===== Vem riktar ​sog Klimatfakta till? =====+===== Vem riktar ​sig Klimatfakta till? =====
 Klimatfakta riktar sig till alla intresserade av klimatfrågan,​ speciellt de som inte har egna specialkunskaper inom området. Det saknas enligt min mening någon webb med inriktningen att täcka hela klimatområdet. ​ Klimatfakta riktar sig till alla intresserade av klimatfrågan,​ speciellt de som inte har egna specialkunskaper inom området. Det saknas enligt min mening någon webb med inriktningen att täcka hela klimatområdet. ​
  
Line 27: Line 27:
 Det verkar uppenbart att mänsklig aktivitet har påverkat jordens klimat, t.ex. med uppodling av mark, skogsbruk, stadsområden och mycket annat. Koldioxidutsläpen inverkar säkert. Däremot är det än så länge oklart hur t.ex. molnen inverkar. Inte heller är det klart hur varmare klimatet påverkar förutsättningarna för mänskligt liv. Det är inte heller klart hur ett kallare klimat påverkar oss människor. Det verkar uppenbart att mänsklig aktivitet har påverkat jordens klimat, t.ex. med uppodling av mark, skogsbruk, stadsområden och mycket annat. Koldioxidutsläpen inverkar säkert. Däremot är det än så länge oklart hur t.ex. molnen inverkar. Inte heller är det klart hur varmare klimatet påverkar förutsättningarna för mänskligt liv. Det är inte heller klart hur ett kallare klimat påverkar oss människor.
  
-Så min grundinställning är att klimatet kan komma att påverka framtida generatioer och det är skäl not för att intressera sig för ämnet.+Så min grundinställning är att klimatet kan komma att påverka framtida generatioer och det är skäl nog för att intressera sig för ämnet. 
 + 
 +{{page>​googleanalytics}} 
 + 
 +===== Besöksstatistik ===== 
 + 
 +==== Google PageRank ==== 
 + 
 +{{pagerank>​dokuwiki.org,​100}} 
 + 
 +För info se t.ex. [[http://​www.seo-guide.se/​pagerank|seo-guide]] och [[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Pagerank|Wikipedia]]. 
 + 
 +==== Besökstatistik ==== 
 + ​{{statdisplay>​progress bar}} Uppdatering av statistiken. 
 + 
 + 
 +=== Besök sedan 2014-09-10, kl 10 === 
 + 
 +{{statdisplay>​all}} 
 +{{statdisplay>​all?​graph}} 
 + 
faq_om_klimatfakta.1394912711.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)