User Tools

Site Tools


foernyelsebart

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
foernyelsebart [2014/08/27 14:44]
hib [Globalt]
foernyelsebart [2014/08/27 15:00]
hib [Investeringarna i förnybart faller]
Line 21: Line 21:
  
 Tyskland har beslutat att minska subventionerna till förnyelsebar energi från 2017 och sätter tak för hur mycket som får installeras:​ Vindkraft på land och solenergi 2,5 gigwatt/​år. Vindkraft till havs 6,5 gigawatt totalt till 2020.  ​ Tyskland har beslutat att minska subventionerna till förnyelsebar energi från 2017 och sätter tak för hur mycket som får installeras:​ Vindkraft på land och solenergi 2,5 gigwatt/​år. Vindkraft till havs 6,5 gigawatt totalt till 2020.  ​
 +
 +=== Källor ===
 +* [[http://​www.renewableenergyworld.com/​rea/​home|Renewable Energy World]]
foernyelsebart.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)