User Tools

Site Tools


foernyelsebart

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
foernyelsebart [2014/04/14 10:33]
hib [Investeringarna i förnybart faller]
foernyelsebart [2019/04/07 13:48] (current)
Line 4: Line 4:
  
 Om förnybara energikällor uppfyller kravet "​tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov" räknas de till det som kallas hållbar utveckling. (([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​F%C3%B6rnybara_energik%C3%A4llor|Förnybara energikällor (2014-04-14)]])) Om förnybara energikällor uppfyller kravet "​tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov" räknas de till det som kallas hållbar utveckling. (([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​F%C3%B6rnybara_energik%C3%A4llor|Förnybara energikällor (2014-04-14)]]))
 +
 +====== Globalt ======
 +[{{::​global_renewable_electricity.png?​500|Global renewable electricity production by region, IEA http://​www.iea.org/​topics/​renewables/​}}]
 +<​html><​hr></​html>​
 +====== EU ======
 +[{{::​foernyelsebart_eu.jpg?​500|Produktion av förnyelsebar energi inom EU 2012. Anges i 1000 ton oljeekvivalenter. Källa: http://​epp.eurostat.ec.europa.eu/​tgm/​graph.do?​tab=graph&​plugin=1&​pcode=ten00081&​language=en&​toolbox=data (2014-08-27)}}]
  
 ===== Ekonomi ===== ===== Ekonomi =====
Line 15: Line 21:
  
 Tyskland har beslutat att minska subventionerna till förnyelsebar energi från 2017 och sätter tak för hur mycket som får installeras:​ Vindkraft på land och solenergi 2,5 gigwatt/​år. Vindkraft till havs 6,5 gigawatt totalt till 2020.  ​ Tyskland har beslutat att minska subventionerna till förnyelsebar energi från 2017 och sätter tak för hur mycket som får installeras:​ Vindkraft på land och solenergi 2,5 gigwatt/​år. Vindkraft till havs 6,5 gigawatt totalt till 2020.  ​
 +
 +==== Källor ====
 +* [[http://​www.renewableenergyworld.com/​rea/​home|Renewable Energy World]]
 +
 +===== Synpunkter? =====
 +<​html>​
 +<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=foernyelsebart"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​
 +<​script>​
 +  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){
 +  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​
 +  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m)
 +  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​
 +  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​
 +  ga('​send',​ '​pageview'​);​
 +</​script>​
 +<!-- Index -->
 +</​html>​
foernyelsebart.1397464439.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)