User Tools

Site Tools


fossila_braensle

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
fossila_braensle [2013/11/09 12:04]
hib
fossila_braensle [2013/11/09 12:05]
hib
Line 1: Line 1:
 ====== Fossila bränslen ====== ====== Fossila bränslen ======
- 
-====== Fossila bränsle ====== 
  
 Fossila bränslen är olika energikällor i form av kolväten, som kommer från äldre geologiska perioder, och som kan påträffas på eller under marken. ​ Fossila bränslen är olika energikällor i form av kolväten, som kommer från äldre geologiska perioder, och som kan påträffas på eller under marken. ​
fossila_braensle.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)