User Tools

Site Tools


fossila_braensle

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fossila_braensle [2013/11/09 12:04]
hib
fossila_braensle [2013/11/09 12:10]
hib
Line 1: Line 1:
-====== Fossila bränslen ​====== +====== ​BORT: Fossila bränslen ======
- +
-====== Fossila bränsle ​======+
  
 Fossila bränslen är olika energikällor i form av kolväten, som kommer från äldre geologiska perioder, och som kan påträffas på eller under marken. ​ Fossila bränslen är olika energikällor i form av kolväten, som kommer från äldre geologiska perioder, och som kan påträffas på eller under marken. ​
fossila_braensle.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)