User Tools

Site Tools


groenland

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
groenland [2015/01/25 15:42]
hib [Grönlands temperatur]
groenland [2019/04/07 13:48] (current)
Line 34: Line 34:
 Från 1989 till 1989 borrade klimatforskare fram två 3 km långa iskärnor. Analyser har ger banbrytande kunskap om klimatförändringar på det norra halvklotet 100.000 år tillbaka. De visar att jordens väder och temperatur ofta att ändrats snabbt från ett stabilt läge till ett annat med världsomspännande konsekvenser.(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Gr%C3%B6nland&​oldid=29300821|Grönland,​ Wikipedia (2015-01-11) ]])) Från 1989 till 1989 borrade klimatforskare fram två 3 km långa iskärnor. Analyser har ger banbrytande kunskap om klimatförändringar på det norra halvklotet 100.000 år tillbaka. De visar att jordens väder och temperatur ofta att ändrats snabbt från ett stabilt läge till ett annat med världsomspännande konsekvenser.(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Gr%C3%B6nland&​oldid=29300821|Grönland,​ Wikipedia (2015-01-11) ]]))
 <​html><​hr></​html>​ <​html><​hr></​html>​
-{{ ::​groenlandsisens_foeraendring.png?​300|}} Isen på Grönland förändras under året beroende på vädret. Nederbörden ökar isens massa medan värmer orsakar smältning. Uttrycket "​surface mass balance"​ används för förändringar på ytan och tar inte med förluster genom kalvning och att is som kommer i kontakt med havet smälter. Nyfallen snö är vit och reflekterar större delen av solens strålar. När snön värms upp eller blir äldre mörknar den. Mörka områden abosrberar mer av solstrålarnas energi vilket för att is smälter. Det kallas för albedoeffekten.(([[http://​polarportal.dk/​en/​groenlands-indlandsis/​nbsp/​isens-overflade/​|Polar portal ()2015-01-16]]))+{{ ::​groenlandsisens_foeraendring.png?​300|}} Isen på Grönland förändras under året beroende på vädret. Nederbörden ökar isens massa medan värmer orsakar smältning. Uttrycket "​surface mass balance"​ används för förändringar på ytan och tar inte med förluster genom kalvning och att is som kommer i kontakt med havet smälter. Nyfallen snö är vit och reflekterar större delen av solens strålar. När snön värms upp eller blir äldre mörknar den. Mörka områden abosrberar mer av solstrålarnas energi vilket för att is smälter. Det kallas för albedoeffekten.(([[http://​polarportal.dk/​en/​groenlands-indlandsis/​nbsp/​isens-overflade/​|Polar portal (2015-01-16)]]))
  
 <​html><​hr></​html>​ <​html><​hr></​html>​
  
 ===== Isens utveckling ===== ===== Isens utveckling =====
 +
 +IPCC menar att isen minskat sedan 1992. Förändringen var mellan –6 och 74 Gt/år under perioden 1992–2001 och mellan 157 och 274 Gt/år under perioden 2002–2011. Ökning anses tydlig även om storleken är osäker.(([[|Climate Change 2013 The Physical Science Basis, sida 41, AR5, IPCC]])) Grönlands nederbörd är större än avsmältningen,​ med volymen anses minska genom kalvningen, dvs is som flyter ut i havet.(([[|Climate Change 2013 The Physical Science Basis, sida 71, AR5, IPCC]]))
 +
 +En total avsmältning av all is på Grönland kan först ske om tusen år eller mer. Sjunker temperaturen återkommer isen.(([[|Climate Change 2013 The Physical Science Basis, sida 72, AR5, IPCC]])) IPCCs prognostiserar att avsmältningen kan bidra med 5 cm  ökad havsnivå 2081-2100 jämfört med nivån 1986-2005.(([[|Climate Change 2013 The Physical Science Basis, sida 99, AR5, IPCC]]))
  
 [{{ :​groenland_1.png?​300|GRACE-cast:​ Greenland ice sheet mass loss *this week* turns toward average, http://​polarportal.dk/​groenlands-indlandsis/​nbsp/​isens-overflade/​ (2014-04-06)}}]Diagrammet till höger visar utvecklingen av Grönlandsisen,​ inkl smältning, kalvning av isberg och ny snö. [{{ :​groenland_1.png?​300|GRACE-cast:​ Greenland ice sheet mass loss *this week* turns toward average, http://​polarportal.dk/​groenlands-indlandsis/​nbsp/​isens-overflade/​ (2014-04-06)}}]Diagrammet till höger visar utvecklingen av Grönlandsisen,​ inkl smältning, kalvning av isberg och ny snö.
Line 54: Line 58:
 Analys av tyngdkraftsdata mätta med GRACE-satelliten tyder på att Grönlandsisens massa minskade med ungefär 2900 Gt (0.1% av sin totala massa) mellan mars 2002 och september 2012. Minskningen av massa 2008-2012 var 367 Gt/​år.(([[http://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Greenland_ice_sheet&​oldid=642724093|Greenland ice sheet, Wikipedia (2015-01-16)]])) Analys av tyngdkraftsdata mätta med GRACE-satelliten tyder på att Grönlandsisens massa minskade med ungefär 2900 Gt (0.1% av sin totala massa) mellan mars 2002 och september 2012. Minskningen av massa 2008-2012 var 367 Gt/​år.(([[http://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Greenland_ice_sheet&​oldid=642724093|Greenland ice sheet, Wikipedia (2015-01-16)]]))
  
-Under perioden juni 2013 till juni 2014 minskade massan med obetydliga 6 Gt jämfört med genomsnittet 2002-2014). Motsvarande minskningen juni 2012 till juni 2013 var 474 Gt.(([[http://​www.arctic.noaa.gov/​reportcard/​greenland_ice_sheet.html|Greenland Ice Sheet, NOAA (2015-01-12)]]))+Under perioden juni 2013 till juni 2014 minskade massan med obetydliga 6 Gt jämfört med genomsnittet 2002-2014. Motsvarande minskningen juni 2012 till juni 2013 var 474 Gt. (([[http://​www.arctic.noaa.gov/​reportcard/​greenland_ice_sheet.html|Greenland Ice Sheet, NOAA (2015-01-12)]]))
  
 +En rapport visar att Grönlandsisen påverkades obetydligt under 6000 år trots 8 grader högre temperatur än numera. Det var under den mellangalciära perioden Eemian som började för 130.000 år sedan och pågick till 115.000 år sedan.(([[http://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Eemian&​oldid=638275303|Eemian,​ Wikipedia (2014-12-15)]])) (([[http://​www.nature.com/​nature/​journal/​v493/​n7433/​full/​nature11789.html|Eemian interglacial reconstructed from a Greenland folded ice core, Nature (2013-01-23)]]))
 ===== Grönlands temperatur ===== ===== Grönlands temperatur =====
  
Line 61: Line 66:
  
 Rekord för sommartemperaturen uppmättes för så länge sedan som 1929, 1949 och 1957. Andra stationer har högsta temperaturen från åren runt 2010. Rekord för sommartemperaturen uppmättes för så länge sedan som 1929, 1949 och 1957. Andra stationer har högsta temperaturen från åren runt 2010.
 +
 +Längre tidsserier från väderstationer visar tydliga temperaturstegningar för vissa, men inga eller obetydliga för andra. (([[http://​www.climate4you.com/​Polar%20temperatures.htm#​ArcticLongMetSeries|Arctic long meteorological data series, NASA Goddard Institute for Space Studies och RimFrost, Climate4you]]))
 <​html><​hr></​html>​ <​html><​hr></​html>​
 +
 +===== Inverkan på haven =====
 +
 +Avsmältningen och kalvningen har minskat isens omfattning från 1992(([[|sid 320, AR5]]))
 +
 == Källor == == Källor ==
   * [[http://​www.csr.utexas.edu/​grace/​|Grace]]   * [[http://​www.csr.utexas.edu/​grace/​|Grace]]
Line 70: Line 82:
   * [[http://​www.skepticalscience.com/​greenland-cooling-gaining-ice.htm|Is Greenland gaining or losing ice? Skeptical Science ( 2010-09-28)]]   * [[http://​www.skepticalscience.com/​greenland-cooling-gaining-ice.htm|Is Greenland gaining or losing ice? Skeptical Science ( 2010-09-28)]]
   * [[http://​www.ess.uci.edu/​researchgrp/​velicogna/​files/​greenland_mass_balance_from_grace.pdf|Greenland mass balance from GRACE (2005-09-30)]]   * [[http://​www.ess.uci.edu/​researchgrp/​velicogna/​files/​greenland_mass_balance_from_grace.pdf|Greenland mass balance from GRACE (2005-09-30)]]
-  * B.3 Cryosphere, Summary for Policymakers,​ AR5, IPCC +  * [[|Climate Change 2013 The Physical Science Basis, AR5, IPCC]]
-  * TS.2.5.4 Glaciers and Ice Sheets, Summary for Policymakers, AR5, IPCC+
  
  
groenland.1422196948.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)