User Tools

Site Tools


hav

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
hav [2016/08/18 17:00]
hib [Temperaturen i Nordatlanten faller]
hav [2016/08/18 17:10]
hib [Temperaturen i Nordatlanten faller]
Line 14: Line 14:
 <​HTML><​HR></​HTML>​ <​HTML><​HR></​HTML>​
 ===== Temperaturen i Nordatlanten faller ===== ===== Temperaturen i Nordatlanten faller =====
-[{{ ::​north_atlantic_heat_content.jpg?​300|Global monthly heat content anomaly (GJ/m2) in the uppermost 700 m of the North Atlantic (60-0W, 30-65N) ocean since January 1979. The thin line indicate monthly values, and the thick line represents the simple running 37 month (c. 3 year) average. Data source: National Oceanographic Data Center (NODC). Last period shown: April-June 2016. Last diagram update 7 August 2016. <​html><​a href="​http://​www.climate4you.com/​SeaTemperatures.htm#​North Atlantic (60-0W, 30-65N) heat content 0-700 m depth">​climate4you</​a></​html>​}}]Nordatlanten blir kallare. Sedan 2005 har temperaturen fallit med -0,45 grader. Det är ett tydligt tecken att hypotesen att värmen i dessa vatten styrs av atropogena aerosoler, dvs luftföroreningar. Det visar forskarna Robson et al i en rapport som har publicerats ​i Nature Geoscience 6 juni i år.+[{{ ::​north_atlantic_heat_content.jpg?​300|Global monthly heat content anomaly (GJ/m2) in the uppermost 700 m of the North Atlantic (60-0W, 30-65N) ocean since January 1979. The thin line indicate monthly values, and the thick line represents the simple running 37 month (c. 3 year) average. Data source: National Oceanographic Data Center (NODC). Last period shown: April-June 2016. Last diagram update 7 August 2016. <​html><​a href="​http://​www.climate4you.com/​SeaTemperatures.htm#​North Atlantic (60-0W, 30-65N) heat content 0-700 m depth">​climate4you</​a></​html>​}}]Nordatlanten blir kallare. Sedan 2005 har temperaturen fallit med 0,45 grader. Det är ett tydligt tecken att hypotesen att värmen i dessa vatten styrs av atropogena aerosoler, dvs luftföroreningar, inte stämmer. Det visar forskarna Robson et al i en rapport som publicerades ​i Nature Geoscience 6 juni i år.
 (([[http://​www.nature.com/​ngeo/​journal/​v9/​n7/​full/​ngeo2727.html|A reversal of climatic trends in the North Atlantic since 2005, Nature Geoscience (2016-06-06)]])) (([[http://​www.nature.com/​ngeo/​journal/​v9/​n7/​full/​ngeo2727.html|A reversal of climatic trends in the North Atlantic since 2005, Nature Geoscience (2016-06-06)]]))
  
-När temperaturhöjningen upphörde runt 2000 började forskarna söka efter en förklaring. Efter en tid var den vanligast uppfattningen att värmen "gått ner i havet"​. Det finns många tecken på att den förklaringen inte håller. Den nu publicerade rapporet är ytterligare ett bevis i raden.+När temperaturhöjningen ​i atmosfären ​upphörde runt 2000 började forskarna söka efter en förklaring. Efter en tid var den vanligast uppfattningen att värmen "gått ner i havet"​. Det finns många tecken på att den förklaringen inte håller. Den nu publicerade rapporet är ytterligare ett bevis i raden.
 <​HTML><​HR></​HTML>​ <​HTML><​HR></​HTML>​
 ===== Höjningen av havsnivån har naturlig förklaring ===== ===== Höjningen av havsnivån har naturlig förklaring =====
hav.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)