User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser

Aktuell statistik
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

kallor

This is an old revision of the document!


Källor

Denna lista omfattar generella faktaorienterade källor. Käller som mer specifikt rör enskilda avsnitt redovisas där.

Wikipedia

Klimatfaktas artiklar baseras normalt initialt på artiklar i svenska eller engelska Wikipedia och förändras därefter med uppgifter från andra källor. Avsnitt som i allt väsentligt överensstämmer med text i Wikipedia ska successivt förses med licensuppgift i enlighet med Wikipedia:Wikipedia som källa.

Övriga källor

Webbar

Böcker

kallor.1528787008.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)