User Tools

Site Tools


klimatmoetet_i_lima

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
klimatmoetet_i_lima [2014/12/14 10:29]
hib [Resultatet av klimatförhandlingarna i Lima]
klimatmoetet_i_lima [2014/12/14 10:41]
hib [Resultatet av klimatförhandlingarna i Lima]
Line 75: Line 75:
  
 Mattias Goldmann skriver att texten så urvattnad att alla bör kunna gå med på den, med väldigt svaga skrivningar om vad länder måste göra, ingen lösning på hur fördelningen av ansvaret ska se ut mellan länder, inga utsläppsmål,​ inga summor för finansiering,​ inga krav på klimatanpassningsåtgärder.. Samtidigt är den så bra den kan bli givet förutsättningarna – så här ser en ”compromise of the unwilling” ut.(([[http://​klimatforhandling.se/​2014/​12/​13/​lima-pa-vag-mot-compromise-of-the-unwilling/​|LIMA:​ PÅ VÄG MOT ”COMPROMISE OF THE UNWILLING”,​ Klimatförhandling,​ Fores]])) Mattias Goldmann skriver att texten så urvattnad att alla bör kunna gå med på den, med väldigt svaga skrivningar om vad länder måste göra, ingen lösning på hur fördelningen av ansvaret ska se ut mellan länder, inga utsläppsmål,​ inga summor för finansiering,​ inga krav på klimatanpassningsåtgärder.. Samtidigt är den så bra den kan bli givet förutsättningarna – så här ser en ”compromise of the unwilling” ut.(([[http://​klimatforhandling.se/​2014/​12/​13/​lima-pa-vag-mot-compromise-of-the-unwilling/​|LIMA:​ PÅ VÄG MOT ”COMPROMISE OF THE UNWILLING”,​ Klimatförhandling,​ Fores]]))
 +
 +===== Slutresultatet =====
 +The Guardian har publicerat slutdokumentet från konferensen. Dokumentet är dock klassat som "Draft decision -/CP.XX Proposal by the President"​.(([[http://​www.theguardian.com/​environment/​2014/​dec/​14/​lima-climate-change-talks-reach-agreement|Lima climate change talks reach agreement (2014-12-14)]]))
  
  
klimatmoetet_i_lima.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)