User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser

Aktuell statistik
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

kommunikationer

This is an old revision of the document!


Kommunkationer

Kommunikationer kräver stora mängder energi och avger även betydliga mängder koldioxid. Detta avsnitt är tänkt att överskådligt beskriva hur olika transporter påverkar klimatet.

Bil

Källor

Tåg

Snabbtågbanor

I södra och västra Sverige råder stor brist på järnvägskapacitet, vilket har lett till problem med punktligheten för tågen. Därför tycker regeringen att en ny stambana för snabbtåg bör byggas.

Redan nu har regeringen beslutat att avsätta pengar för bygget av snabbtågsbanor på Ostlänken, mellan Järna och Linköping, samt mellan Bollebygd och Mölnlycke.

Men för att kunna besluta om en fortsatt utbyggnad av snabbtågsbanor hela vägen mellan Stockholm och Göteborg samt mellan Stockholm och Malmö har regeringen begärt ett fördjupat underlag från Trafikverket. I förra veckan blev rapporten klar.

Kostnaden för de nya snabbtågsbanorna uppskattas till 110-170 miljarder kronor i 2013 års prisnivå. Siffran är beräknad utifrån cirka 70 mil nya dubbelspår i separata höghastighetsbanor där tågen ska kunna ha en topphastighet på 320 kilometer i timmen. Sträckan går från Stockholm till Göteborg med en anknytning från Jönköping till Malmö. 1)

Lönsamhet

Poster i en lönsamhetskalkyl för samhället
Inkomster
Biljettintäkter
Subventioner från staten och andra myndigheter
Inkomster från tågföretag
Kostnader
Inköp till tågbanor
Inköp av tåg
Underhåll
Energi

Källor

Frågor

  • Lönar sig snabbjärnväg? Hur beräknas kostnaderna? Hur värderas intäkterna?
  • Hur mycket kostar det utökade underhållet?

Båt

Flyg

Riksdagspartiernas åsikter

Här redovisas riksdagspartiernas uppfattningar om kommunikationer hämtat från respektive partis webb. Sökning görs med order Bil, Tåg, Båt och Fly.

Folkpartiet

Bil: - Tåg: - Flyg: - Båt: - Flyg:

Källor

kommunikationer.1394877776.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)